Siewy buraków cukrowych są opóźnione w 2013 r. ze względu na przedłużającą się zimę. - Opóźnienie siewów może skutkować niższymi plonami oraz późniejszym rozpoczęciem i krótszą kampanią cukrowniczą - podkreśla Szajner. Nie zgadza się z tą opinią Kazimierz Kobza z Krajowego Zrzeszenia Producentów Buraka Cukrowego. Jego zdaniem nie odbije się to na plonach.

Jak podkreśl Szajner, jeżeli jednak w niektórych cukrowniach kampania tradycyjnie rozpocznie się w pierwszej dekadzie września, to plony i ich jakość, mierzona zawartością cukru w korzeniach, w tych rejonach plantacyjnych mogą być niższe.

- Wysokie ceny buraków cukrowych w 2012 r. spowodowały, że gospodarstwa chętnie kontraktują buraki cukrowe - dodaje.

- Według wstępnych danych przekazanych przez producentów cukru do ARR, produkcja cukru buraczanego wyniosła 1873 tys. ton w sezonie 2012/13, w tym 68 tys. ton stanowił cukier przeniesiony z sezonu 2011/2012 i znacząco przekraczała kwotę produkcyjną (1405,6 tys. ton) - czytamy w raporcie.

Cukier pozakwotowy będzie przede wszystkim eksportowany do krajów trzecich. Koncerny cukrownicze będą również wnioskowały o zaliczenie części cukru pozakwotowego na poczet produkcji w sezonie 2013/2014.