Zapłata za akcje, w obu transzach, może być dokonywana w ratach przez 7 lat. Wyróżnikiem transzy preferencyjnej jest możliwość zaciągnięcia przez osoby uprawnione pożyczki, której udziela sama Spółka. Udzielone wsparcie finansowe ma pozwolić sfinansować pierwszą ratę, czyli 20 proc. ceny za pakiet akcji. Spłata pożyczki powinna nastąpić nie później niż rok od zapłacenia ostatniej raty za akcje.

Pożyczki będą udzielane przez spółkę ze specjalnie utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego. Wniosek o udzielenie pożyczki na zakup akcji będzie mogła złożyć każda osoba uprawniona (od 5 października do 4 listopada br.). Cała procedura zaplanowana jest tak, aby towarzyszyło jej minimum formalności, których można dopełnić w poszczególnych Oddziałach Spółki lub w Siedzibie w Toruniu.

Mechanizm oprocentowania pożyczki będzie analogiczny do długoterminowych pożyczek bankowych i będzie opierał się na rynkowych stopach procentowych (WIBOR 3-miesięczny), powiększonych o marżę w wysokości 1 p.p.

W transzy preferencyjnej jedna osoba uprawniona będzie mogła złożyć zapis podstawowy (od 1000 do 17 565 akcji) oraz zapis dodatkowy (od 1 do 52 695 akcji). Różnica będzie dotyczyła zasad przydziału akcji: w ramach zapisów podstawowych nie będzie redukcji (każdy będzie mógł objąć tyle akcji, na ile się zapisał). Natomiast w ramach zapisów dodatkowych, jeśli popyt na akcje przewyższy podaż - zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.
W transzy standardowej jedna osoba może złożyć zapis na minimum 1 a maksymalnie 38.818.800 akcji. Jeśli chodzi o przydział akcji wynikający z zapisów w transzy standardowej, to mogą one również podlegać proporcjonalnej redukcji.

Zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie, w ramach złożonych zapisów jedna osoba uprawniona może kupić maksymalnie 5 proc. akcji, sprzedawanych w ofercie publicznej.