Wyższa produkcja cukru pozakwotowa jest spowodowana zwiększeniem nadwyżki produkcyjnej we Francji z 1,7 do 2 mln ton. Niemcy przekroczyli limit produkcyjny o 1,6 mln ton, a Polska o 305 tys. ton.

Produkcja kwotowa całej UE jest niższa nieznacznie od limitu ze względu na fakt, że część państw nie wykorzystała go. Średni plon technologiczny cukru oszacowany został na 11,7 t/ha wobec 10,0 t/ha w sezonie 2010/11. Powyżej tej średniej większa produkcja cukru w przeliczeniu na hektar upraw buraków cukrowych występuje na ogół w krajach Europy Zachodniej. W Polsce jest sporo mniejsza od unijnej średniej i wynosi 8,7 t/ha. W Niemczech jest to zaś 11,3 t/ha - podaje FAMMU/FAPA.