W programie tradycyjnym termin pierwszego zabiegu wykonanego preparatem Ridomil Gold (2 kg/ha) ustalano na podstawie pojawienia się pierwszych objawów zarazy ziemniaka na odmianie Fresco. Następnie po dwóch tygodniach wykonano zabieg preparatem Altima 500 SC (0,4 l/ha), który powtórzono po miesiącu. W systemie Plant Plus terminy zabiegów ustalano według sygnalizacji warunków przebiegu pogody sprzyjającej infekcji zarazy. Zabiegi rozpoczynano fungicydem kontaktowym Bravo 500 SC (2 l/ha), a następnie stosowano dwa opryski preparatem Ridomil Gold w okresie intensywnego przyrostu liści, zachowując 14-dniowy odstęp pomiędzy kolejnymi zabiegami. Następnie co 7 dni stosowano Altimę (0,4 l/ha). W latach 2002-2003, ze względu na duże zagrożenie zarazą, wykonano 8 oprysków tym preparatem, a w roku 2004 - 6. Na odrębnej kombinacji (Plant Plus z desykacją) ostatni zabieg Altimą połączono z desykacją herbicydem Reglone 200 SL (2 l/ha). Później zastosowano jeszcze jeden oprysk Reglone (2 l/ha).

Zastosowane programy fungicydowe wpłynęły istotnie na przyrosty plonu handlowego bulw. Średnia za trzy lata dla odmiany Fresco wyniosła 8,7 t/ha przyrostu przy ochronie tradycyjnej, 19,1 t/ha Plant Plus i 16,5 t/ha Plant Plus z desykacją (kontrola = 26,1 t/ha).  W wypadku Felsiny było to odpowiednio 13,7; 25,3 i 22,8 (17,4), a Asterixa - 9,4; 29 i 28,1 (26,5). Jednocześnie wzrosła o 0,1-0,2 proc. zawartość skrobi i o 1-2 proc. suchej masy w bulwach.

Wszystkie zastosowane programy ochrony okazały się opłacalne, czyli przyrost wartości plonu był większy niż koszty zabiegu, chociaż nie były one małe, z wyjątkiem programu tradycyjnego, który kosztował 496 zł/ha. W wypadku wariantu Plant Plus było to 1923 zł, a Plant Plus z desykacją aż 2144 zł/ha. Tymczasem wartość przyrostu plonu przy ochronie tradycyjnej wahała się od 3415 zł/ha w wypadku odmiany Fresco do 5651 zł/ha w wypadku odmiany Felsina. W wariancie Plant Plus było to odpowiednio od 6663 zł/ha w odmianie Fresco do 11127zł/ha w odmianie Asterix. Dla programu Plant Plus z desykacją wartość uratowanego plonu wynosiła od 5267 zł/ha (odmiana Fresco) do 10510 zł/ha (odmiana Asterix).

Najkorzystniejszym wskaźnikiem efektywności ekonomicznej wykazał się program ochrony tradycyjnej - każda zainwestowana w ochronę złotówka dała przyrost wartości plonu równy 8,6 zł. W wariancie Plant Plus i Plant Plus z desykacją wskaźnik zwrotu kosztów wynosił odpowiednio: 4,7 i 3,7.

Źródło: "Farmer" 17/2005