Pogoda przesunęła termin siewu. Gleba jest wilgotna i robi się coraz cieplej, oznacza to dobre warunki dla działania substancji aktywnych w herbicydach do przedwschodowej walki z chwastami.

Herbicydy do stosowania zaraz po siewie buraka cukrowego skupiają się na walce z chwastami dwuliściennymi. Dużym minusem jest niemożliwość sprecyzowania gatunków, które wystąpią i będą wymagać zwalczania po upływie czasu, a także nieobjętych ich spektrum ich działania. Na pewno ten zabieg pomoże nam w utrzymaniu czystości pola w późniejszych, już powschodowych, aż do zakrycia międzyrzędzi. Czy dany gatunek wystąpi w naszej plantacji możemy wnioskować na podstawie upraw poprzedzających buraki, oraz ich zachwaszczenia.

Zgodnie z zaleceniami większości preparatów do prawidłowego działania potrzebują gleby wilgotnej, oraz odpowiedniej temperatury. W większości regionów znajdują one teraz optimum swojego działania.

Przykładowe herbicydy do przedwschodowego zwalczania chwastów: Agrichem Metamitron 70 WG, Goltix Compact 90 WG, Espada 500 SC, Forte 430 SC, Pyramin Turbo 520 SC, Tornado 700 SC

Z uwagi na efektywność i precyzję działania uprawa będzie zapewne potrzebowała zastosowania herbicydów już po wschodach chwastów.