Przędziorki wysysają soki z liści i osłabiają aparat asymilacyjny. Prowadzi to do zakłóceń w procesie fotosyntezy, w konsekwencji do zahamowania wzrostu oraz rozwoju roślin co wiąże się ze spadkiem plonu korzeni i mniejszą zawartością cukru. Przędziorki w wyniku uszkodzeń mogą doprowadzić do zmniejszenia masy korzeni o ok. 25 proc.

Przędziorek chmielowiec żeruje po obu stronach liści. Na górnej stronie blaszki liściowej uszkodzenia widoczne są w postaci drobnych, jasnych plamek, które tworzą mozaikę, a na dolnej zauważyć można delikatne oprzędy. Później uszkodzone liście ulegają deformacji, brunatnieją i stopniowo zasychają.

Późniejsze objawy uszkodzeń mogą być mylone z wpływem suszy, która prowadzi do żółto-brązowych przebarwień występujących nieregularnie na plantacji. Poparzenia obejmują dużą powierzchnię liścia i są wyraźnie oddzielone od zdrowej tkanki. Ponadto na ziemi często leżą uschnięte liście z zewnętrznych okółków.

Uszkodzenia powodowane przez przędziorka chmielowca obserwuje się na brzegach plantacji, przeważnie placowo i tu - w miejscu występowania szkodnika, przeprowadza się zabieg chemicznego zwalczania. Do walki wykorzystuje się preparat Ortus 05 SC, który stosuje się w dawce 1,5-2 l/ha od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39−49) z zachowaniem okresu karencji, wynoszącego 28 dni. Działanie insektobójcze na poziomie 30-50 proc. uznaje się za skuteczne, po 7-10 dniach w razie potrzeby zabieg można powtórzyć.

Dla lepszego rozproszenia i dotarcia preparatu do spodniej strony liści zabieg opryskiwania trzeba wykonywać z wykorzystaniem dyszy dwustrumieniowe i przy jak najwyższym ciśnieniu. W zbiorniku opryskiwacza nie zmniejsza się ilości wody, do cieczy trzeba dodać preparat zwilżający.