Przędziorki to niewielkie roztocza żerujące na wielu roślinach. Zazwyczaj kojarzone są ze szkodami jakie wyrządzają w uprawach pod osłonami głównie w szklarniach oraz w sadach. Niemniej jednak ostatnio coraz częściej możne je zaobserwować w uprawach polowych w tym w buraku cukrowym.

Z monitoringu prowadzonego w roku 2012 głównie na Kujawach w okolicy Aleksandrowa Kujawskiego wystąpiły lokalnie na niektórych plantacjach objawy żółknięcia i zasychania liści buraków. Porażone rośliny traciły turgor, żółkły i w efekcie końcowym zasychały. Okazało się, że odpowiedzialne za te szkody są przędziorki.

Przędziorki w burakach cukrowych powodują charakterystyczne objawy. Na spodnich powierzchniach liści można zauważyć małe (do 0,5 mm), czerwonawe osobniki i można tez dostrzec drobne oprzędy, na których łatwo gromadzi się kurz i drobne ziarnka piasku. Na górnej stronie blaszki liściowej, w wyniku intensywnego żerowania przędziorków pojawiają się drobne, jasne plamki tworzące tzw. mozaikę. Początkowo objawy żerowania występują na przybrzeżnych fragmentach pola z czasem placowo na całej plantacji.

W roku 2013 już w wielu rejonach Polski zanotowano występowanie przędziorków w buraku. IOR PIB w Poznaniu pierwsze osobniki zaobserwował 23 lipca w okolicach Radziejowa i Opatowic. Największe nasielenie szkodnika zanotowano w pierszej i drugiej dekadzie sierpnia. Średnio na jednym liściu obserwowano 11 osobników dorosłych. W Polowej Stacji Doświadczalnictwa IOR-PIB w Winnej Górze przędziorki pojawiły się później mianowicie około 14 sierpnia. W drugiej dekadzie miesiąca zaobserwowano również szkodniki na plantacjach buraka cukrowego w Słupi Wielkiej. Dominującym gatunkiem był przędziorek chmielowiec.

Rozwojowi szkodników sprzyja ciepła i słoneczna pogoda, więc można się było spodziewać, że i w tym roku lokalnie pojawią się na plantacjach buraków cukrowych. Na razie zanotowano je jedynie w Winnej Górze w ostatniej dekadzie lipca, niemniej jednak z obserwacji z lat ubiegłych wynika, że największa presja tego szkodnika notowana jest zazwyczaj w sierpniu.
Czy w tym roku inwazja przędziorków będzie jeszcze intensywniejsza i czy szkodnik ten stanie się realnym zagrożeniem dla buraka cukrowego - czas pokaże. Z badań wynika, że masa korzeni z plantacji opanowanej przez przędziorki może być mniejsza średnio o 25 proc. w stosunku do masy korzeni pochodzących ze zdrowych plantacji. W związku z tym przędziorki mogą stać się realnym zagrożeniem dla buraków cukrowych.