Rok 2014 był kolejnym sezonem w którym notowano lokalne silne porażenie plantacji buraków cukrowych przędziorkami. W związku z tym w najbliższych latach można prognozować zdecydowany wzrost rangi tego szkodnika.

Ich występowanie i lokalne gradacje w dużej mierze zależą od warunków meteorologicznych w danym sezonie wegetacyjnym. Ich rozwojowi sprzyjają suche i ciepłe lata. W zeszłym sezonie (jak i w kilku ubiegłych) najwięcej szkodników notowano w województwie kujawsko- pomorskim.

W powiatach aleksandrowskim, włocławskim oraz radziejowskim stwierdzono największą liczbę plantacji zasiedlonych przez szkodniki (w niektórych rejonach nawet 70 proc.).

W tym województwie ocenę zagrożenia plantacji buraka cukrowego żerowaniem przędziorka chmielowca wykonali naukowcy z IOR PIB z TSD w Toruniu - dr hab. Prof. Jacek Piszczek, dr inż. Dariusz Górski oraz mgr inż. Agnieszka Ulatowska. Monitoring w 2014 r. przeprowadzili na 662 plantacjach. Obserwacje roślin prowadzono od czerwca do września. Swoje wyniki naukowcy przedstawili podczas 55. Sesji Naukowej IOR-BIP w Poznaniu.

Plantacje sklasyfikowano w czterech grupach:

0 - wolne od szkodnika,
1 - słabo zasiedlone - populacja szkodnika nieliczna, słabe przebarwienia liści, zasiedlone tylko brzegi plantacji,
2 - średnio zasiedlone - liczna populacja szkodnika, znaczne przebarwienia blaszek liściowych,
3 - bardzo silnie zasiedlone - bardzo liczna populacja szkodnika, rośliny w złej kondycji,przebarwione, zdeformowane oraz usychające blaszki liściowe, widoczna ekspansja przędziorków w głąb plantacji (kilkanaście - kilkadziesiąt metrów).

Według ich monitoringu niespełna 10 proc. plantacji było silnie opanowanych przez szkodnika, na około 18 proc. pól przędziorki zaatakowały burak w średnim nasileniu, na ok. 34 proc. pól stwierdzoną nieliczną ich populację. Blisko 39 proc. lustrowanych pól było wolnych od szkodnika. Wyniki z przeprowadzonego monitoringu dostępne są w dołączonej tabeli.

Na podstawie monitoringu naukowcy wysnuli stwierdzenie, że w Polsce przędziorek chmielowiec zaczyna stanowić poważny problem, o czym świadczy znaczna liczba porażonych plantacji w niektórych rejonach kraju. Szacują, że intensywne żerowanie przędziorka skutkuje spadkiem plonu korzeni w granicach od 5 do 20 proc. oraz zawartości cukru w korzeniach nawet o 2proc.

Źródło: dr hab. Prof. Jacek Piszczek, dr inż. Dariusz Górski oraz mgr inż. Agnieszka Ulatowska IOR PIB z TSD w Toruniu: Ocena zagrożenia plantacji buraka cukrowego żerowaniem przędziorka chmielowca.