Pracownicy spółki przypominają reguły dotyczące prawidłowej uprawy przedsiewnej, od której zależy często ostateczny zbiór i jakość buraków cukrowych.

Dobrze przygotowaną glebę charakteryzują:
- głębokość uprawy - nie przekraczająca głębokości umieszczenia nasion - czyli do 3,5 cm,
- zachowanie struktury gruzełkowej w części uprawnej,
- dobre napowietrzenie warstwy uprawianej,
- brak bariery mechanicznej dla wschodzących siewek buraka cukrowego,
- pod warstwą uprawianą na głębokości umieszczenia nasion znajduje się odpowiednio wilgotna gleba, która poprzez kapilary ma dostęp do wody znajdującej się w niższych warstwach profilu glebowego.

- Nasiona buraka cukrowego powinny być wysiewane możliwie wcześnie, jak tylko pozwalają na to warunki glebowe i pogodowe. Mała ilość opadów w okresie zimowym przełożyła się na niski poziom wód gruntowych. Na polach zapowiada się susza. Optymalny termin siewu każdej wiosny i dla każdego pola jest inny, ale zazwyczaj bardzo krótki. Nieuzasadnione opóźnienie siewu zawsze przekłada się na stratę plonu. Ilość buraków do kontraktacji w roku bieżącym jest porównywalna do roku ubiegłego. Możliwie wczesny siew w dobrych warunkach agrotechnicznych, pozwoli na wykorzystanie istniejącej wilgoci, zapewni optymalną obsadę i zapewni wyprodukowanie zakontraktowanej ilości dobrego jakościowo surowca - informuje KSC.