Jak podaje w komunikacie Stanisław Barnaś, prezes ZG KZPBC jest to praca trudna, gdyż producenci cukru niechętnie podchodzą do rozmów, w szczególności w odniesieniu do podziału nadwyżki wynikającej ze sprzedaży cukru ponad cenę referencyjną. Niemniej jednak ekspertyza wykonana przez niezależną firmę prawniczą niezaprzeczalnie dowodzi, że takie dostosowanie musi nastąpić zarówno w odniesieniu do roku gospodarczego 2011/12, jak i w przypadku wypłaty dodatkowego świadczenia finansowego w odniesieniu do kampanii 2010/11.

Z uwagi na powyższe prace związkowcy zwracają się do każdego plantatora indywidualnie o rozważenie zasadności podpisania umowy na rok gospodarczy 2012/13 przed zakończeniem skupu buraków z kampanii 2011/12. Nie ma potrzeby wybiegać naprzód z zawarciem umowy kontraktacji, ponieważ każdy producent cukru, zgodnie z ustawą o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych ma obowiązek podpisać z plantatorem umowę kontraktacji do końca kwietnia. Dlatego KZPBC uważa, że jakiekolwiek podpisywanie umów na kampanię 2012/13 przez plantatorów powinno rozpocząć się najwcześniej w miesiącu lutym/marcu 2012 r. Wówczas będą świadomi (przynajmniej częściowo) jak producenci cukru wywiązali się z zapisów dotychczasowych umów kontraktacji. Ponadto ten czas - kilku miesięcy - pozwoli związkom plantatorów na wynegocjowanie z rolnikami zapisów dostosowujących umowę kontraktacji 2011/12 do warunków rozporządzenia, a to z kolei jest niezbędne do wypracowania odpowiedniej umowy na kampanię 2012/13 oraz warunków Porozumienia Branżowego.