Za pośrednictwem tej usługi, producenci cukru będą przekazywać raporty dotyczące średnich cen sprzedaży cukru oraz zakupu buraka cukrowego.

Dostęp do obsługi platformy e-Rolnik w ramach usługi e-Cukier jest możliwy po uzyskaniu przez producentów cukru uprawnień dostępu, tj. loginów i haseł. Platforma e-Rolnik posiada zabezpieczenia gwarantujące poufność przekazywanych danych, a sama platforma e-Rolnik powstała w celu łatwego, bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa umożliwienia użytkownikom korzystania z usług elektronicznych – podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Na portalu e-Rolnik jest możliwość dostępu m.in. do:

  • portalu ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości rolnych,
  • dodawania ogłoszeń i udzielanie odpowiedzi na ogłoszenia publikowane na Portalu Ogłoszeń,
  • wypełniania formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach poszczególnych usług - Handel, Wino, Tytoń, Mleko, Fundusze Promocji,
  • opatrywania wniosków podpisem kwalifikowanym lub Profilem zaufanym,
  • przesyłania podpisanych elektronicznie wniosków do KOWR,
  • danych użytkownika oraz ich edycji, w ramach aktywnego konta Użytkownika.