- W roku 2015 po raz kolejny Südzucker Polska przy udziale specjalistów dokonała oceny stanu technicznego siewników przeznaczonych do świadczenia usług siewu podczas nadchodzącego sezonu agrotechnicznego. Pozytywnie ocenione i dopuszczone do pracy siewniki zostały oznaczone specjalną naklejką certyfikującą daną maszynę i są rekomendowane do świadczenia usług - informuje koncern.

Specjaliści firmy podkreślają jak ważny jest siew dobrze skalibrowanym siewnikiem. Przekłada się to bowiem na obsadę i w konsekwencji na bezproblemowy zbiór. Stąd pomysł koncernu, aby podać wykaz firm w poszczególnych regionach kraju, które świadczą usługi siewu buraka cukrowego.

To nie jedyne co polecają - podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker i plantatorów (Komisja Porozumiewawcza) uzgodnili listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz określili zasady ich dystrybucji.

- W roku 2015 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1500 zł w przeliczeniu na hektar plantacji. Dodatkowo kwotę tę dzieli się na trzy grupy: do 900 zł - herbicydy, insektycydy, do 300 zł - fungicydy i do 300 zł - nawozy dolistne, adiuwanty, stymulatory - podaje Südzucker.

Na początku marca bowiem odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano współpracę w poprzednim sezonie, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon.

- Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo - cenowa spotka się z uznaniem plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie satysfakcjonujący plon cukru z hektara. Obecnie producent cukru podpisze z dystrybutorami środków ochrony roślin umowy określające zasady zaopatrzenia plantatorów w poszczególnych rejonach - informują.