PRZEGLĄD PRASY: Wypłaty będą jednorazowe. Mają zrekompensować plantatorom straty jakie ci poniosą w wyniku programu restrukturyzacyjnego Krajowej Spółki Cukrowej. Zlikwidowane mają być plantacje buraków na Podlasiu i Mazowszu, które zaopatrywały cukrownię w Łapach.

Łącznie program obejmie ponad 6 tys. plantatorów (także w woj. lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim). Plany spółki podyktowane są tym, że Unia Europejska nałożyła na Polskę obowiązek zmniejszenia o ponad 13 proc. produkcji cukru.

Pieniądze na rekompensaty dla plantatorów wyłoży UE. Krajowa Spółka Cukrowa złożyła w tym tygodniu do Agencji Rynku Rolnego wniosek o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej w wysokości 78,6 mln euro.

Źródło: Gazeta Wyborcza - Białystok