- Strony zgodnie podkreśliły, że w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz nasilonej inwazji chorób grzybowych doszło do spadku zawartości cukru w burakach średnio do poziomu 14,5%, co w wielu gospodarstwach doprowadziło do załamania opłacalności uprawy buraka cukrowego. W związku z powyższym uzgodniono, że cena za buraki kontraktowane standardowe o zawartości 16% i teoretycznej stracie wydatku cukru 2% w kampanii 2020/21 zostanie podniesiona z 25 euro/tonę do 26,29 euro/tonę – poinformował Jerzy Stryjewski, sekretarz zarządu ZPBC przy Cukrowni Glinojeck SA.

Kurs zaliczkowy euro do rozliczenia kampanii 2020/21 zostaje podniesiony z 4,36 zł/euro na 4,45 zł/euro.

- Ponadto na kampanię roku 2021/22 podniesiono cenę za buraki kontraktowane z 25 euro na 26,29 euro jako cenę minimalną za 1 tonę buraków standardowych o zawartości cukru 16% i teoretycznej stracie wydatku cukru 2% - wynika z komunikatu.