– Rolnictwo zrównoważone polega na połączeniu działań prośrodowiskowych z ekonomią. Nie ma zrównoważenia bez opłacalności produkcji, ale i też bez działań ograniczających wpływ rolnictwa na środowisko. Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem „ASAP” jest konkretnym przykładem na to, że rozwój rolnictwa zrównoważonego to jeden z głównych priorytetów rozwoju dla plantatorów buraka cukrowego – powiedział Krzysztof Nykiel, prezes zarządu KZPBC.

– Cieszymy się z możliwości współpracy z KZPBC oraz z rosnącego zainteresowania praktykami rolnictwa zrównoważonego w Polsce. W czasach wielu wyzwań ekonomicznych, regulacyjnych i społecznych dla rolników, nie ma innej drogi niż rolnictwo zrównoważone – dodał Adam Kopyść, członek zarządu Stowarzyszenia „ASAP”.

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolnej i akceptacji społecznej.

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego zrzesza 37 związków regionalnych i reprezentuje ponad 30 tysięcy polskich plantatorów buraka cukrowego. KZPBC działa na rzecz ochrony interesów swoich członków oraz prowadzi wszelkie prace mające na celu wzrost produkcji i usprawnienie pracy plantatorów. Związek pośredniczy w relacjach z przemysłowymi, politycznymi i administracyjnymi partnerami na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań edukacyjnych na rzecz promocji rolnictwa zrównoważonego w Polsce.