Podczas konsultacji w ministerstwie rolnictwa w ubiegłym tygodniu najwięksi producenci ziemniaków narzekali na straty w plonach w wyniku suszy, która w tym roku dotknęła kilka ważnych regionów uprawnych.

Ze swojej strony przedstawiciele przemysłu zwrócili uwagę na postępujący spadek produkcji ziemniaków w prywatnych gospodarstwach domowych ludności wiejskiej, gdzie do tej pory produkowano około dwóch trzecich ich ilości, ale także na niedawną gwałtowną rozbudowę krajowych zdolności przetwórczych. Są to kolejne przyczyny zbliżającego się deficytu rynkowego.

W 2021 r. do początku trzeciej dekady listopada do Rosji sprowadzono około 548 900 ton ziemniaków, w porównaniu do około 316 300 ton w całym 2020 roku. Według "Kommiersanta", średnia cena detaliczna ziemniaków w październiku była o 78 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

W trakcie konsultacji rzecznik przemysłu wezwał do zwiększenia finansowania przez państwo sektora ziemniaczanego. Przedstawiciel ministerstwa wskazał na zaplanowaną już pomoc.