Takie sytuacje miały miejsce zwłaszcza w kontekście rzepaku ozimego. Na razie jednak określenie wielkości produkcji jest jak wróżenie z fusów.


Jak przypomina Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnia uprawy buraków cukrowych wynosi w tym roku 194 tys. ha. Plony są prognozowane na poziomie 529 dt/ha, a zbiory ok. 10,3 mln ton.

Z kolei jak zaznacza w najnowszym Raporcie rolnym według podmiotów sektora cukrowniczego powierzchnia zasiewów wynosi 185 tys. ha (różnica prawie 10 tys. ha) i jest o 4,2 proc. mniejsza niż przed rokiem.

- Przyczyną spadku powierzchni uprawy była duża produkcja cukru pozakwotowego w kampanii 2012/2013. Kontraktacja była mniejsza, gdyż 48 tys. ton cukru pozakwotowego zostało zaliczone na poczet produkcji w sezonie 2013/2014 - informuje Szajner.

Z tych danych wynika, że plony buraków wyniosą 550-580 dt/ha, a zbiory 10,2-10,7 mln ton.

Ocenia się, że produkcja cukru może wynieść 1550-1600 tys. ton. Duży wpływ na wyniki ostateczne będzie miała pogoda w okresie kampanii, jak na razie jest ona sprzyjająca.