• Na plantacji z burakiem cukrowym możemy obecnie odnaleźć rośliny z efektem poparzeń słonecznych.
  • To konsekwencje pogody sprzed tygodnia, czyli bardzo wysokich temperatur powodujących gwałtowne zmiany fizjologiczne w roślinach.

Najbardziej wrażliwe na poparzenia słoneczne są rośliny o dużych blaszkach liściowych. Takim gatunkiem między innymi jest burak cukrowy, który podczas upałów traci turgor, przez co w naturalny sposób zabezpiecza się przed nadmierną transpiracją i poważnymi konsekwencjami. Najszybciej "więdnie" burak na słabszych stanowiskach (lub jego fragmentach), tam gdzie brakuje potasu oraz we fragmentach o innych problemach agrotechnicznych (podeszwa płużna, za niskie pH) lub infekcyjnych (burak porażony przez mątwika burakowego).  W tym roku jednak, nawet we wzorowych uprawach na skutek braku opadów oraz bardzo wysokich temperatur dochodzących do 35 °C w cieniu (na polu wówczas w słońcu temperatura przekraczała 50 °C) dochodziło do trwałych uszkodzeń tkanek. 

Czy nekrozy wpłyną na kształtujący się plon?

W efekcie rośliny często odrzuciły najstarsze liście, które obecnie zamierają. Burak z licznymi uszkodzeniami będzie odtwarzał rozetę, pod warunkiem dostępu do wody. Wstrzyma to na pewien czas rozwój biomasy korzeni (inwestycja rośliny w odbudowę garnituru liści).

Burak w czasie suszy oraz upałów dosłownie leży plackiem Fot. AK
Burak w czasie suszy oraz upałów dosłownie leży plackiem Fot. AK

 

To nie jedyne dostrzegalne uszkodzenia. Na na dużych blaszkach liściowych pojawiły się także pergaminowe plamy, które wkrótce zamienią się w rozległe nekrozy. Mylnie one czasem są przypisywane chorobom grzybowym, gdyż po pewnym czasie na powstałych nekrozach na martwych tkankach mogą się rozwijać różne gatunki grzybów, które jednak nie mają zdolności infekowania zdrowych części roślin, stąd nie stanowią zagrożenia dla plantacji. 

Dotyczyć to może także dobrze odżywionych oraz nawodnionych plantacji. Plamy te często powstają także jako tzw. efekt soczewkowy. Zwłaszcza jeśli po opadach, przychodzi silne słońce, a woda zgromadzona na blaszce zachowuje się jak soczewka skupiająca promienie słoneczne i w konsekwencji powodująca oparzenia słoneczne na liściu.  Niewielkie uszkodzenia blaszek nie powinny mieć wpływu na plon. 

Jakie jeszcze problemy dostrzegalne są na plantacjach z burakiem cukrowym?

Lokalnie blaszki liściowe uszkodził grad. W zależności od natężenia tego opadu dostrzegalne są mniejsze bądź większe uszkodzenia liści. Jeśli nie są rozległe a gradzina nie uszkodziła nerwu głównego nie mają one wpływu na plon. W łanie dostrzegalne są już także mniej znane rolnikom szkodniki takie jak: błyszczka jarzynówka, piętnówki a także efekty żerowania rolnic. Niestety przeciwko tym szkodnikom nie ma zarejestrowanych żadnych insektycydów. Pogoda także sprzyja rozwojowi chwościka - najgroźniejszej choroby liści buraka. Część plantatorów decyduje się już na zabiegi profilaktyczne, wyprzedzające typową infekcje chwościka.