W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi umów kontraktacji na kampanię 2011/2012 i rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru), kierowanymi do Związku i działaczy KZPBC wyjaśnia, że treści umów jakie producenci cukru przedkładają do zawarcia, z wyjątkiem umowy KSC, są nieuzgodnione ze związkiem do dnia dzisiejszego.

Związek domaga się zgodnie z prawem wspólnotowym:
1. Zagwarantowania ceny buraków w powiązaniu z ceną cukru.
2. Koszt kompleksowej obsługi w zakresie załadunku i transportu buraków ma ponosić producent cukru.
3. Ustalenie premii za wczesne przed 1 października i późne po 30 listopada dostawy buraków na poziomie odpowiadającym poniesionym z tego powodu stratom - co przedkładamy jako wartości opracowane przez Instytut Biotechnologii.

Wszystkie warunki, jakie wyżej przedstawiono, są oparte na prawie wspólnotowym, a także są zbieżne z pakietami plantatorskimi, jakie Inwestor kupujący cukrownie zawarł ze związkami Plantatorów Buraka Cukrowego. Powyższe punkty są zawarte w rozporządzeniu, które nie może się doczekać podpisu ministra.

Podpisanie umowy kontraktacji przed ukazaniem się rozporządzenia MRiRW może spowodować, że powyżej przedstawione punkty nie zostaną zagwarantowane na kampanię 2011/2012.