- Według wstępnych prognoz NEPG (Stowarzyszenie producentów ziemniaków Europy Północno-Zachodniej) areał uprawy ziemniaków jadalnych (bez sadzeniaków i skrobiowych) w tzw. UE-5 (obejmującym Niemcy, Francję, Holandię, Belgię i Wielką Brytanię) w 2019 r. wzrośnie w porównaniu z rokiem poprzednim o 1-2 proc. i po raz pierwszy przekroczy 600 tys. ha. Przy przyjęciu średnich plonów z ostatnich dziesięciu lat (467 dt/ha) zbiory ziemniaka mogą wynieść ok. 28,2 mln ha, tj. o 3,9 mln ton (o 15,9 proc.) więcej niż w roku poprzednim – informuje w Raporcie rolnym dr Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.

Ten wzrost mógłby być większy, ale z powodu słabych ubiegłorocznych zbiorów ziemniaka zabrakło w tym roku sadzeniaków.

Jak dodaje dr Dzwonkowski wzrost powierzchni jest oczekiwany w czterech krajach kontynentalnych, przy czym obszar Wielkiej Brytanii jest stabilny.

Jakie są ceny surowca? Na przykład w Niemczech średni poziom cen ziemniaka do bezpośredniej konsumpcji w ciągu miesiąca wzrósł o 5-6 proc. do rekordowego poziomu 351-370 euro/t.

Jak sytuacja wygląda w naszym kraju? - W marcu na polskim rynku miała miejsce korekta cen ziemniaka w dużym hurcie. To konsekwencje oddziaływania kilku czynników. Przede wszystkim wysokie ceny ograniczały popyt, który w tym okresie był zauważalnie niższy. Ponadto wpływ na spadek cen wywierała pogarszająca się jakość ziemniaka. Ziemniaki niskiej jakości trzeba było szybko sprzedawać, a więc po odpowiednio niskich cenach, co obniżało jej średni poziom. Z drugiej strony ceny bulw wysokiej jakości, których podaż jest ograniczona, utrzymywały swój wysoki poziom – czytamy w raporcie.

Za ziemniaki słabszej jakości i mniej popularnych odmian w tym czasie płacono 13 zł/worek 15 kg. Z kolei te lepszej jakości osiągały cenę 15-16 zł/worek 15 kg, a bulwy na eksport (z certyfikatem) wyceniano na 1,25-1,30 zł/kg. Przełom marca i kwietnia przyniósł jednak powrót trendu zwyżkowego, a ceny rosły do 1,13-1,33 zł/kg.

- Główną przyczyną tego wzrostu jest ograniczona podaż ziemniaków krajowych oraz bardzo niewielki import. Wprawdzie sprowadza się ziemniaki wczesne – z Cypru, Maroka czy Egiptu oraz z południa Europy, ale są to zbyt małe ilości by mieć istotny wpływ na poprawę sytuacji podażowej na rynku – przypomina Dzwonkowski.