Wobec tych zawirowań sektor reprezentowany przez Copa i Cogeca proponuje różne rozwiązania w piśmie wysłanym do Komisji Europejskiej. Zdaniem Arnaud Delacour, przewodniczącego grupy roboczej „Ziemniaki” Copa-Cogeca „straty wynikające z kryzysu COVID-19 są szacowane na ponad 400 mln euro w UE, do czego należy dodać utratę wartości dodanej generowanej przez handel, przetwórstwo, HoReCa i inne kanały.

Jak zaznaczają, rezerwy gospodarcze rolników zostały wyczerpane, gdyż ubiegły rok był fatalny dla naszego sektora, który został dotknięty wyjątkową suszą.

- Potrzebujemy szybkiej pomocy w zakresie płynności finansowej i rządowych gwarancji kredytowych, by przetrwać ten trudny okres. Wszystkie środki zainicjowane przez Komisję Europejską muszą być realizowane w skoordynowany sposób przez 27 państw członkowskich UE, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia zakłóceń na rynku wewnętrznym – apelują.

W wysłanym piśmie, Copa i Cogeca wzywają Komisję do zapewnienia wsparcia finansowego pochodzącego spoza budżetu WPR oraz do rozważenia wprowadzenia tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla europejskiego sektora ziemniaczanego.

- Organizacje europejskich rolników i spółdzielni rolniczych postulują do Komisji o uruchomienie art. 219 i 221 rozporządzenia o jednolitej WORR, aby zapewnić lepszą organizację łańcuchów dostaw ziemniaków i lepiej je przygotować do stawienia czoła przyszłym problemom, które mogą wystąpić po zniesieniu środków izolacji domowej w UE i w krajach trzecich – podają.

Copa i Cogeca apelują do Komisji Europejskiej o wsparcie dla prywatnego przechowywania frytek mrożonych wytwarzanych z ziemniaków objętych umowami przy spełnieniu pewnych warunków przez przetwórców, np. uruchomienia linii produkcyjnych przy maksymalnej mocy przerobowej, a także o wycofanie ziemniaków konsumpcyjnych ze względu na brak zbytu na nadwyżkową produkcję. Należy udostępnić również instrumenty prywatnego przechowywania i wycofania z rynku młodych ziemniaków, gdyż organizacje producentów takie jak spółdzielnie ucierpią na zakłóceniach na rynku powiązanych z ziemniakami konsumpcyjnymi, wynikających z przedłużenia środków izolacji domowej.