W przypadku Cukrowni Świdnica plan kampanijny przewidywał skup 630 tys. ton buraków zakontraktowanych z plantacji o łącznym areale 10. 1992 ha, a należących do 793 plantatorów. Sierpniowe próby wskazywały na średni plon na poziomie 66 t/ha. Zakończenie tegorocznej kampanii zaplanowano na 23 stycznia 2018r. Okazało się jednak, że konieczne jest przesunięcie tego terminu.
-Po próbach przeprowadzonych 11 września br. musieliśmy zweryfikować plany – mówi Zdzisław Łękawa, główny specjalista surowcowy Cukrowni Świdnica. –Zamiast oczekiwanych 66t, wyszło nam, że średni plon to 69t/ha. Musimy więc skupić około 690 tys. ton. Termin zakończenia kampanii przesuwamy, jednak tylko o dwa dni, bo 45 tys. ton z nadwyżki oddajemy do przerobu zakładowi w Strzelinie.

Kapania cukrownicza 2017/2018 w Südzucker Polska S.A. rozpoczęła się w tym roku już 1 września. Jako pierwsza rozpoczęła krojenie buraków Cukrownia Cerekiew, a następnie kolejno: cukrownia Strzelin w dniu 3 września, cukrownia Świdnica - 5 września, cukrownia Ropczyce - 7 września i cukrownia Strzyżów - 20 września. Najszybciej, bo na początku stycznia, przerób korzeni zakończą cukrownie na wschodzie: w Ropczycach i Strzyżowie. Reszta zakładów Südzucker skończy kampanię buraczaną w końcu stycznia.

Jak informuje rzecznik firmy, Magdalena Budzyńska: „Dotychczasowy przebieg kampanii możemy określić jako pomyślny i realizowany zgodnie z zakładanym planem. Pomimo wczesnego rozpoczęcia kampanii cukrowniczej plony buraków jak i polaryzacja są satysfakcjonujące. Plony niektórych plantatorów sięgają 80t/ha, a polaryzacja 17%, natomiast zanieczyszczenie buraków utrzymuje się na niskim poziomie. W niektórych lokalizacjach na Śląsku plony będą rekordowe, a na pozostałych obszarach na poziomie średniej wieloletniej. Jakość buraków jest bardzo dobra, korzenie są zdrowe oraz słodkie. Większa ilość surowca była już przewidziana podczas planowania terminów trwania kampanii, dlatego tylko nieznacznie może wpłynąć na datę zakończenia kampanii.”
Jak się dowiadujemy z przesłanej na nasze zapytania informacji, przekierowania surowca pomiędzy cukrowniami są już standardową praktyką. Decyzje o przekierowaniu skupu buraków podejmowane są w trakcie kampanii w celu optymalizacji procesu i zakończenia kampanii w poszczególnych cukrowniach w zbliżonym czasie.

„Obecnie wykopano, skupiono i przerobiono około 15 proc. planowanych ilości buraków. Buraki kopane są na bieżąco, bez zbędnego zapasu, tym samym do przerobu trafiają świeże buraki. We wszystkich rejonach skup odbywa się w elektronicznym systemie skupu buraka, ponieważ ułatwia on i przyśpiesza cały proces.” – czytamy również w nadesłanym komunikacie.
Jak stwierdził Zdzisław Łękawa, wdrożenie elektronicznym systemie skupu buraka we wszystkich polskich zakładach koncernu, było głównym tegorocznym zadaniem inwestycyjnym.