Artykuł na ten temat znajduje się TUTAJ.

Przesłano specjalne oświadczenie, w którym spółka uzasadnia swoją decyzję. Jego treść publikujemy poniżej.

„Firma Südzucker podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowań do wygaszenia produkcji w Zakładzie Produkcyjnym Cukrownia „Strzyżów”, znajdującym się w województwie lubelskim, po kampanii 2018/19. Krok ten podyktowany został pogarszającymi się warunkami na rynku cukru, będącymi wynikiem zniesienia limitów produkcyjnych przez UE pod koniec września 2017 r. Zniesienie kwot produkcyjnych doprowadziło do chaosu na rynku i znacznego spadku cen. Z racji swojego położenia, będąc przy samej granicy kraju i w bliskim sąsiedztwie większego konkurenta, Cukrownia Strzyżów nie jest w stanie pozyskać ilości buraków pozwalających na prowadzenie dostatecznie długich, opłacalnych kampanii. W konsekwencji nie ma perspektyw, by w dłuższym okresie prowadzić rentową produkcję cukru.

Jednocześnie informujemy, że decyzja dotycząca Cukrowni Strzyżów jest jedynym krokiem restrukturyzacyjnym w Polsce. Nie ma planów zamykania kolejnych cukrowni. Nasze polskie zakłady produkcyjne należą do najbardziej efektywnych w Europie. Spółka prowadzi w nich szeroko zakrojone programy inwestycyjne i modernizacyjne, licząc na wieloletnie przyszłościowe wykorzystanie.

Decyzja została przekazana pracownikom Cukrowni Strzyżów w dniu 14 lutego br. Wraz z przedstawicielami pracowników Cukrowni Strzyżów poświęcimy najbliższe tygodnie na wypracowanie całościowego programu ochronnego obejmującego m.in.: odprawy, wsparcie finansowe, przekwalifikowanie, czy program alokacji, aby w maksymalnym możliwym stopniu wesprzeć odchodzących pracowników. Wszystkim zatrudnionym, którzy wyrażą wolę przeniesienia do innych zakładów produkcyjnych, będziemy poszukiwać miejsca pracy w ramach naszej Spółki.

Związki plantatorów buraka zostały poinformowane o działaniach spółki w tym samym czasie, co pracownicy. Sytuacja plantatorów nie ulegnie zmianie wskutek decyzji o zamknięciu Cukrowni Strzyżów. Kontraktacja przebiegać będzie na warunkach analogicznych do poprzednich lat. Służby surowcowe nie są objęte restrukturyzacją i kontynuować będą pracę w normalnym trybie.”