Temat opłacalności uprawy buraka cukrowego powrócił na nowo wraz ze zmianami jakie ustalają poszczególne koncerny cukrownicze dla swoich plantatorów. Po latach marazmu, burak cukrowy powoli odbudowuje swoją pozycję w zakresie opłacalności upraw. Na tle taniejącej pszenic, kukurydzy czy rzepaku nie wychodzi już tak blado. Co rusz notowaliśmy we wszystkich koncernach zwiększenie ceny gwarantowanej za buraki kontraktowane na kampanię 2022/2023. 

 

- Na wniosek strony plantatorskiej zasiadającej w Komisji Porozumiewawczej Zarząd Südzucker Polska S.A. podjął decyzję o dodatkowej, wcześniejszej płatności (1 marca 2023 r.) obejmującej Kwotę podziału skutków zmian w cenach rynkowych na warunkach określonych w treści Aneksu nr 2 do Umowy kontraktacji na kampanię 2022/23 - informuje koncern. 

50 €/t przy 18% polaryzacji

Wysokość ww. Kwoty zostanie wyliczona na podstawie Średniej ceny buraków kontraktowanych ustalonej na poziomie 50 €/t przy 18% polaryzacji.

Jak informuje koncern, ostateczna średnia cena buraków kontraktowanych zależy od ceny sprzedaży cukru liczonej jako średnia za okres październik – luty danego roku gospodarczego dla Regionu 2 i zostanie rozliczona z końcowym etapem płatności.