Na posiedzeniu zarząd Südzucker AG określił plan restrukturyzacji segmentu cukru. Zarząd planuje przedstawić ten plan na posiedzeniu rady nadzorczej.

Według zarządu Südzucker AG, dzięki planowi restrukturyzacji dąży się do ograniczenia wpływu gwałtownych wahań cen na światowych oraz w unijnych rynkach na segment cukru, zapewniając tym samym długoterminowy sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa.

W planie uwzględniono dostosowanie zdolności produkcyjnych w Niemczech i innych krajach europejskich, a także inne ogólne środki ograniczające koszty w administracji. Mogą one również prowadzić do zamykania zakładów o niższej produkcji cukru i zmniejszyć  produkcję nawet o 700 tys. ton rocznie. Celem  jest zmian ma być lepsze dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku europejskiego.

Aby plan zarządu wszedł w życie powinna go zatwierdzić rada nadzorcza. Zarząd ma niezwłocznie poinformować rady zakładowe i pracowników o statusie swoich planów.

Südzucker Polska jest właścicielem pięciu cukrowni: Cerekiew, Ropczyce, Strzelin, Świdnica i Strzyżów.