Uzyskany certyfikat REDcert2 dowodzi, że stosowane przez plantatorów metody uprawy są zgodne z kryteriami srebrnego statusu zrównoważonego rolnictwa Platforma Sustainable Agriculture Initiative (SAI), która jest wiodącą globalną inicjatywą promującą zrównoważone metody prowadzenia działalności rolniczej razem z ponad 34 tys. plantatorami buraków cukrowych i Südzucker udokumentowali, że ich działania są zgodne z restrykcyjnymi normami środowiskowymi i społecznymi związanymi z uprawą i przetwarzaniem surowca.

Plantatorzy skoncentrowani są na optymalizacji ochrony roślin i zapewnieniu odpowiedniego nawożenia. Dodatkowo podejmują działania w celu zwiększenia żyzności gleby oraz zróżnicowania biologicznego. Firma Südzucker, która ma długą tradycję prowadzenia działalności w sposób zrównoważony, współpracowała z plantatorami buraków nad opracowaniem i wdrożeniem systemu dokumentacji, za którego pomocą klienci mogą wykazać ciągłość zrównoważonego rozwoju wzdłuż całego łańcucha dostaw.

- Jesteśmy dumni, że wraz z naszymi plantatorami potwierdziliśmy zrównoważony rozwój produkcji buraków cukrowych. Fakt, że Grupa Südzucker skutecznie wykazała zgodność wymogów certyfikacji z REDcert2 oraz SAI był możliwy przede wszystkim dzięki opartej na zaufaniu współpracy z naszymi plantatorami. Bez ich zaangażowania w zrównoważony rozwój certyfikacja nie byłaby możliwa. Razem z plantatorami będziemy podążać tą drogą, ponieważ jesteśmy przekonani, że w ten sposób odpowiadamy na potrzeby rynku - powiedział dr Thomas Kirchberg, Członek Zarządu Südzucker AG.

REDcert² jest rozbudowanym systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju dla przemysłu spożywczego. System certyfikacji znajduje zastosowanie na wszystkich etapach procesu: produkcja, skup surowca oraz jego przetwarzanie i może być stosowany w całej Europie w odniesieniu do zrównoważonej uprawy surowców roślinnych.

Certyfikat nadawany jest przez spółkę certyfikacji zrównoważonej produkcji biomasy - Gesellschaft zur REDcert Zertifizierung nachhaltig erzeugter Biomasse mbH, której system certyfikacji REDcert System-EU uznawany jest przez Komisję Europejską.