• Na plantacjach buraków cukrowych pojawiła się mszyca trzmielinowo-burakowa.
  • Jakie preparaty są zarejestrowane przeciwko temu szkodnikowi?

Wykonana dziś lustracja na plantacji w warunkach Polski centralnej potwierdza obecność szkodników na liściach buraka. O zagrożeniu także informuje IOR-PIB w Poznaniu w komunikacie fitosanitarnym z dnia 21 maja. W miejscowości Słupia Wielka, na co 5 roślinie występuje mszyca trzmielinowo-burakowa. Są obecne formy uskrzydlone oraz już liczne kolonie. Z obserwacji wynika zasiedlenie roślin na 10%. Jak informuje Instytut zarówno w Słupi Wielkiej jak i Winnej Górze obserwowano także uszkodzenia po pchełkach.

Objawy żerowania pchełki burakowej Fot. A. Kobus
Objawy żerowania pchełki burakowej Fot. A. Kobus

Jak szkodliwe są mszyce?

Wszystko zależy od tego jak licznie występują na plantacji. Dorosłe mszyce oraz ich larwy wysysając soki z tkanek liści. Zazwyczaj żerują na najmłodszych liściach w rozecie i powodują ich deformacje. Takie obserwacje powinny nas skłonić do dalszej lustracji w celu wyszacowania zagrożenia. Czasem obecność mszyc zdradzają biedronki i ich larwy. Póki co w warunkach centrum kraju nie zanotowano jeszcze wzmożonej aktywności  tych owadów pożytecznych.

Nie zwalczone mszyce powodują ograniczenie powierzchni asymilacyjnej i więdniecie roślin. Pośrednio przenoszą także choroby wirusowe, w tym żółtaczkę buraka (BYV) lub łagodną żółtaczki buraka (BMYV).
Silne uszkodzenia mogą doprowadzić do obniżki plonu buraków nawet o 30 proc. oraz do spadku zawartości cukru.

Burak cukrowy jest w fazie od 4. do miejscami nawet 8. liścia. Jego rozwój jest opóźniony, dlatego szczególnie teraz warto zadbać o kondycję i wigor roślin Fot. A. Kobus
Burak cukrowy jest w fazie od 4. do miejscami nawet 8. liścia. Jego rozwój jest opóźniony, dlatego szczególnie teraz warto zadbać o kondycję i wigor roślin Fot. A. Kobus

Kiedy i czym zwalczać mszyce?

Próg ekonomicznej szkodliwości to 15 % roślin zasiedlonych lub 150 mszyc na 10 roślinach. Niestety po wycofaniu dimetoatu i tiachloprydu w buraku cukrowym mamy zrejestrowane jedynie 2 preparaty na bazie tylko deltametryny (Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW). Niestety śor na bazie cypermetryny (Cyperkil Max 500 EC, Insektus Duo 500 EC) można stosować na mszyce, ale jedynie w buraku pastewnym i ćwikłowym, a Deka 2,5 EC, Desha 2,5 EC, Dyno 2,5 EC i Poleci (deltametryna) w buraku pastewnym. Należy pamiętać, że te pyretroidy stosuje się, gdy temperatury wskazują poniżej 20°C.

Co ważne 12 kwietnia 2021 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego wydał zezwolenie na stosowanie w uprawie buraka cukrowego preparatu Closer (sulfoksaflor -związek z grupy sulfoksymin) - przeznaczonego do zwalczania mszyc. Obowiązuje ono od 19 kwietnia do 16 sierpnia 2021 r.

Udało się także wywalczyć czasowe zezwolenie dla preparatu Mospilan 20 SP (acetamipryd). Można go stosować od dnia 31.05.2021 do15.09.2021 r.

Warto także pamiętać, że w tym roku plantatorzy buraków mogli ponownie używać nasion zaprawionych insektycydami z grupy neonikotynoidów (tiametoksam i imidachlopryd). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już po raz trzeci wydało czasowe zezwolenie dla dwóch zapraw– Cruiser SB 600 FS i Montur Forte 230 FS . Zgodnie z decyzją Ministerstwa mogą być używane w okresie od 2 stycznia do 1 maja 2021 r. do zaprawiania nasion buraka cukrowego. Z takiej okazji skorzystała Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o, która całość dostępnego na rynku materiału siewnego nasion buraka cukrowego oferowała z zaprawami z grupy neonikotynoidów. Dzięki temu presja szkodników plantacjach odmian wcześniej zaprawionych insektycydem powinna być zdecydowanie mniejsza lub całkowicie nie widoczna.