Podobnie jak z zaprawione nasiona zbóż oraz kukurydzy, tak i otoczkowane nasiona buraka cukrowego można wysiać po rocznym ich przechowywaniu. Zanim to uczynimy, powinniśmy się najpierw jednak zastanowić czy zapewniliśmy takim nasionom odpowiednie warunki przechowywania.

Nasiona są bowiem otoczkowane, a więc pokryte często wieloma różnymi substancjami chemicznymi, które narażone są na działanie wielu czynników środowiskowych. Jednym słowem trwałość otoczki po dłuższym przechowywaniu bywa naruszona. Preparaty w trakcie przechowywania nasion do następnego sezonu zwyczajnie mogą ulec rozkładowi. Czas tu działa na niekorzyść i określone substancje czynne zawarte w otoczce mogą nie zapewnić pełnej ochrony kiełkującym nasionom. A jak wiadomo otoczka nasiona buraka chroni go przed bardzo wieloma patogenami, atakującymi rośliny we wczesnych fazach rozwojowych.

Jeśli otoczkowane nasiona przechowywane były w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie ma większych obaw, że utraciły swoją przydatność do siewu. Przed wysiewem jednak należy sprawdzić ich zdolność kiełkowania. W przypadku buraka jest to sprawa nadrzędna gdyż, jak wiemy braki w obsadzie automatycznie przenoszą się na spadek plonowania. Nie ma tu więc miejsca na niższą obsadę czy zbytnią korekcję normy wysiewu.