Zdaniem przedstawicieli koncernu Südzucker Polska planując siew w pierwszej kolejności trzeba zatroszczyć się o odpowiedni sprzęt jakim obsiewane będą plantacje. Kontroli powinny podlegać redlice, tarcze wysiewające, stan elementów napędu, ale też rozstaw sekcji wysiewających.

- Uprawa przedsiewna powinna spulchniać glebę do głębokości siewu tj. 2-3 cm. Przygotowana do siewu gleba powinna mieć gruzełkowatą strukturę, zapewniając nasionom dostęp do wody (podsiąkanie kapilarne) i powietrza, jednocześnie prawidłowo je okrywając – radzą doradcy.

Siew generalnie należy wykonać możliwie jak najwcześniej, kiedy warunki wilgotnościowe pozwalają na prawidłowe przygotowanie gleby do siewu (prawidłowa i niezniszczona struktura). Ale nie wcześniej niż przed osiągnięciem przez glebę temperatury 6-8°C.

Przypominają, że prawidłowy siew wymaga od operatora zachowania odpowiedniej prędkości jazdy wynoszącej około 5 km/h, tak by uniknąć przetaczania się nasion w rzędzie i złego ich przykrycia ziemią.

- Prawidłowe zaplanowanie ścieżek technologicznych ułatwi wykonywanie zabiegów agrotechnicznych. Powinny być one dopasowane do sprzętu jakim dysponujemy w gospodarstwie. Odstęp pomiędzy ścieżkami przejazdowymi powinien być równy szerokości belki opryskiwacza (najczęściej 18-24 metry), tak by możliwe było równomierne pokrycie całej plantacji cieczą ochronną. W przypadku aplikowania nawozów zasięg pracy rozsiewacza jest zwykle wielokrotnością szerokości belki opryskiwacza (36-48 metrów), przez co nawożenie może odbywać się z co drugiej ścieżki technologicznej – podaje Südzucker.

Nie bez znaczenia jest też zaplanowanie uwroci, tak aby kombajn wykonujący zbiór miał możliwość swobodnego nawracania.

- W przypadku zbioru buraka kombajnem 6-rzędowym wielkość uwroci nie powinna być mniejsza niż 4 przejazdy siewnika 6-rzędowego (10,8 m). Lepsze rezultaty osiągniemy jednak wtedy gdy szerokość uwroci, stanowić będzie sześć przejazdów (16,2 m) – radzą doradcy koncernu.