W zależności od pogody siew buraka w południowo-zachodnich regionach kraju wykonuje się przeważnie pod koniec marca i na początku kwietnia, im dalej na wschód termin ten się przedłuża – nawet do końca kwietnia (regiony północo-wschodnie). W centralnej Polsce siewy realizowane są najczęściej w pierwszej połowie kwietnia.

Przypominamy, że w roku ubiegłym, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, siewy buraka cukrowego rozpoczęto pod koniec marca, a zakończono je na ogół w drugiej dekadzie kwietnia. Wschody roślin były wyrównane. Chłodny koniec kwietnia i początek maja oraz nadmiar opadów deszczu w tym czasie spowolniły przejściowo wzrost roślin oraz utrudniały terminowe wykonywanie prac pielęgnacyjnych i zabiegów odchwaszczających, ale kolejne miesiące (do sierpnia) przyniosły poprawę sytuacji.

Terminy siewu buraka cukrowego, źródło: Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego
Terminy siewu buraka cukrowego, źródło: Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego

Najlepiej aby podczas siewu temperatura gleby na głębokości ok. 5 cm, wynosiła 5ᵒC. Dobrze jeśli jest uwilgotniona, ale na to nie mamy do końca wpływu. Na pewno zwłaszcza w północnej Polsce na brak wilgoci nie można narzekać, wprost przeciwnie, ale i struktura gleby może pozostawać wiele do życzenia, o czym pisaliśmy jeszcze jesienią, a burak jest takim gatunkiem, który na ten czynnik jest szczególnie wrażliwy. Z kolei na południu np. na Dolnym Śląsku, mamy sygnały od rolników, że jest sucho.

źródło: Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego
źródło: Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego

Warto jednak wiedzieć, że wczesny termin siewny wpływa na długość okresu wegetacji, który powinien być jak najdłuższy. Dlaczego? Bo przyczynia się do wzrostu plonów korzeni i cukru, a tym samym do poprawy opłacalności uprawy.

Siew punktowy wykonuje się na głębokości 2–3 cm. Podczas korzystnych warunków pogodowych dobrze jeśli nasiona wysiewane są w rzędzie w odstępach co 18–20 cm. Ale już na gorzej przygotowanych stanowiskach odstępy między wysianymi nasionami powinny być mniejsze i wynosić ok. 16 cm.

Jak obliczyć ilość nasion? Jak wynika z metodyki integrowanej ochrony buraka można ją ustalić biorąc pod uwagę odstęp wysiewu nasion w rzędzie (odstęp między rzędami: 45 cm) oraz szacowaną polową zdolność wschodów i początkową obsadę roślin.

źródło: Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego
źródło: Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego

Kiedy pojawić się mogą pierwsze wschody roślin? Oczywiście w tym wypadku ważna również jest pogoda. Wschody buraka można obserwować nawet tylko po upływie 7–10 dni od siewu, ale średnio widoczne są one po 14–18 dniach. W niekorzystnych wypadkach termin ten może się przedłużyć i pierwsze wschody buraka (np. z powodu niskiej temperatury) mogą pojawić się po upływie miesiąca (czyli ok. 30 dni).

Doradcy koncernu Südzucker z kolei przypominają, że podczas planowania siewu trzeba pamiętać o jego zbiorze i lokalizacji dla pryzmy. W sytuacji zbioru buraka kombajnem 6-rzędowym wielkość uwroci nie powinna być mniejsza niż sześciokrotność pasa 6 rzędowego siewnika (ok. 16 m).
Trzeba też pamiętać o ścieżkach technologicznych. Według Südzucker, odstęp między nimi powinien być równy szerokości belki opryskiwacza (najczęściej 18-24 m).