663 tys. ton - na tyle wyszacowany jest import ziemniaków do Rosji w ostatnich dwunastu miesiącach (grudzień 2013 - listopad 2014). Był on o 63 proc. większy w porównaniu do poprzedniego analogicznego okresu. 

Średnia cena w tym imporcie wyniosła 398 euro/t. - czytamy w najnowszym Raporcie Rolnym sporządzonym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Największym dostawcą ziemniaków do Rosji był Egipt (308 tys. ton., 126 tys. ton w poprzednim okresie). Znaczące dostawy importowane były z Chin (wzrost z 56 do 99 tys. ton) oraz Izraela (wzrost z 10 do 80 tys. ton).

W związku z wprowadzeniem embarga Rosja zaczęła także importować ziemniaki z: Azerbejdżanu (49 tys. ton), Bangladeszu (24 tys. ton), Maroka (20 tys. ton), Indii (18 tys. ton) i Białorusi (15 tys. ton).