Na skuteczność ochrony wpływa m.in. sposób działania fungicydu wybranego do zwalczania chorób. Międzynarodowy zespół specjalistów zrzeszony w organizacji EuroBligt na podstawie doświadczeń prowadzonych w całej Europie, gromadzi i publikuje informacje o skuteczności działania fungicydów.
EuroBligt za najbardziej skuteczne w walce z zarazą ziemniaka wskazuje substancje czynne fungicydów działające:

  • profilaktyczne - amisulbrom, cyjazofamid, ametoktradyna;
  • wgłębnie - mandipropamid, bentiawalikarb, dimetomorf;
  • układowo - propamokarb oraz przeciwko alternariozie azoksystrobina i difenokonazol

Plantatorzy uprawiający ziemniak mogli zastosować preparaty oparte o difenokonazol jeszcze w czerwcu (z 1 lipca br. miną termin zużycia preparatów zawierających difenokonazol).

W ochronie ziemniaka pierwsze zabiegi fungicydowe należało wykonać profilaktyczne, czyli jeszcze przed widocznymi objawami chorobowymi. Tam, gdzie panowała wysoka wilgotność lepiej było rozpocząć od preparatu o działaniu wgłębnym.

Zabieg ochrony fungicydem powtarza się w trakcie sezonu wegetacyjnego systematycznie, do momentu zbioru bulw. Częstotliwość stosowania fungicydów zależy od przebiegu pogody w czasie wegetacji. Przy częstych opadach zabiegi przeprowadza się co 7-10 dni. Natomiast gdy jest sucho odstępy między zabiegami można wydłużyć i takich warunkach wykorzystywać preparaty o działaniu powierzchniowym.