Do spadku cen przyczyniło się kilka czynników, wśród nich można wymienić m.in. spadek minimalnej ceny skupu wyrażonej w walucie krajowej w związku z aprecjacją złotego, mniejsza zawartość cukru w korzeniach oraz spadek cen na światowym rynku cukru.


W Polsce mimo wszystko postępuje proces koncentracji uprawy buraków cukrowych. Liczba plantatorów w sezonie 2012/2013 zmniejszyła się do 35,8 tys., a powierzchnia średniej plantacji wzrosła do 5,4 ha. Baza surowcowa polskiego przemysłu cukrowniczego jest nadal rozdrobniona w porównaniu z głównymi konkurentami z UE-15.

- W Niemczech i Francji powierzchnia średniej plantacji jest nadal dwukrotnie większa. W 2012 r. nie zmieniła się struktura krajowego przemysłu cukrowniczego. Buraki cukrowe były przetwarzane w 18 cukrowniach, które funkcjonują w strukturach czterech koncernów cukrowniczych - podaje IERiGŻ.

W sezonie 2013/2014 powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Polsce zmniejszyła się do ok. 185 tys. ha. Powodem tego będzie zaliczenie części cukru pozakwotowego z kampanii 2012/2013 na poczet produkcji kwotowej w sezonie 2013/2014.

W warunkach średnich plonów na poziomie 590-610 dt/ha zbiory wyniosą ok. 10,9-11,3 mln t, co umożliwi produkcję 1640-1700 tys. t cukru. Produkcja będzie o 235-295 tys. t większa od kwoty produkcyjnej i od popytu na rynku wewnętrznym - informuje Instytut.

Trzeba wiedzieć, że system regulacji rynku ogranicza możliwości sprzedaży cukru pozakwotowego na rynku wewnętrznym. W konsekwencji konieczny będzie import w celu zaspokojenia popytu na rynku krajowym. Zdaniem analityków w 2013 r. w handlu zagranicznym wystąpi jednak dodatnie saldo na poziomie 260 tys. t.