W rejonie pd. wschodniej Polski odnotowano silne spadki temperatury w nocy. Lokalnie termometry wskazywały -15°C. Następnie przyszło ocieplenie z dodatnimi z temperaturami. Taka amplituda temperatur wpływa niekorzystnie na jakość składowanego surowca, szczególnie pryzm nieokrytych lub nieprawidłowo okrytych włókniną, informuje Südzucker.

M.in. dlatego od trzech tygodni prowadzone są doświadczenia z przechowalnictwa. Testowane warianty z okryciem oraz bez okrycia i prowadzony codzienny odczyt temperatur, wyraźnie pokazują, że w wariancie kontrolnym, tj. bez okrycia, temperatura zbliża się do temperatury otoczenia. Dodatnie temperatury i opady deszczu spowodowały, że są już pierwsze objawy degradacji nieokrytych, przemrożonych buraków.

Pryzmy prawidłowo okryte, jak na razie dobrze znoszą wahania temperatur. Włóknina zabezpiecza je przed zmrożeniem, ale i przed rozmarzaniem. W obecnej sytuacji Südzucker zaleca częsty monitoring pryzm.