Ciepłe dni spowodowały masowy wylot stonki ziemniaczanej. Szczególnie zagrożone są rejony, w których notuje się duży udział upraw ziemniaków. Lokalnie jest jej tak dużo, że potrzebna jest natychmiastowa interwencja insektycydowa.

Dorosłe chrząszcze, które niedawno opuściły swoje zimowe kryjówki masowo nalatują na ziemniaki, żerują na nich, często powodując gołożery roślin. A to dopiero początek inwazji groźnych dla tej uprawy szkodników. Pamiętajmy, że najbardziej żarłoczne są larwy stonki, które wylęgną się dopiero za kilka tygodni. Do tego czasu stonka może wyrządzić poważne szkody w uprawach.

Zabiegi insektycydowe w ziemniakach wykonywane są po przekroczeniu ekonomicznego progu szkodliwości, czyli gdy występuje 1 chrząszcz "ten pierwszy wiosenny" na 25 roślinach bądź 1-2 chrząszcze na 1m², w przypadku gdy obserwujemy 10 złóż jaj na 10 roślinach oraz 15 larw stonki na 1 roślinie.

Przy dużym nasileniu szkodnika w jednym sezonie należy wykonać nawet kilka zabiegów ochronnych. Ze względu na to, że coraz częściej notuje się populacje odporne na dostępne insektycydy (głównie pyretroidy) w walce z tym szkodnikiem należy stosować przemiennie różne substancje czynne pochodzące z różnych grup chemicznych.

Do walki ze stonką można wykorzystać następujące preparaty:

Acetamip 20 SP (acetamipryd)
Actara 25 WG (tiametoksam)
Agria - Deltametryna 2,5 EC (deltametryna)
Alfazot 025 EC (beta-cyflutryna)
Alstar Pro 100 EW (zeta-cypermetryna)
Ammo Super 100 EW (zeta-cypermetryna )
Apacz 50 WG (chlotianidyna)
Bulldock 025 EC (beta-cyflutryna)
Calypso 480 SC (tiachlopryd)
Coragen 200 SC (chlorantraniliprol)
Cyperkill Max 500 EC (cypermetryna)
Cythrin 500 EC (cypermetryna)
Decis Mega 50 EW (deltametryna)
Delta 50 EW (deltametryna)
Fury 100 EW (zeta-cypermetryna)
Judo 050 CS (lambda-cyhalotryna)
Karate 2,5 WG (lambda-cyhalotryna)
Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna)
Khoisan 25 EC (deltametryna)
Klon Max 550 EC (chloropiryfos , cypermetryna)
Kusti 050 CS (lambda-cyhalotryna)
LambdaCe 050 CS (lambda-cyhalotryna)
Minuet 100 EW (zeta-cypermetryna)
Mospilan 20 SP (acetamipryd)
Ninja 050 CS (lambda-cyhalotryna)
Novodor SC (Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis)
Nuprid 200 SC (imidachlopryd)
Nurelle D 550 EC (chloropiryfos, cypermetryna)
Prestige Forte 370 FS (pencykuron, imidachlopryd)
Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna)
Pyrinex Supreme 262 ZW (chloropiryfos, beta-cyflutryna)
Rapid 060 CS (gamma-cyhalotryna)
Sorcerer 500 EC (cypermetryna)
Sparviero (lambda-cyhalotryna)
SpinTor 240 SC (spinosad)
Stark 20 SP (acetamipryd)
Super Cyper 500 EC (cypermetryna)
Supersect 500 EC (cypermetryna)
Tekapo 025 EC (beta-cyflutryna)
Wojownik 050 CS (lambda-cyhalotryna)