- Na większości pól pokrytych mulczem z międzyplonu i przeznaczonych pod buraki cukrowe konieczne będzie zwalczanie chwastów, samosiewów zbóż herbicydem zawierającym glifosat. Dla skutecznego działania s.cz. glifosat minimalna temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5-7 st. C, (po ruszeniu wegetacji chwastów), a po wykonaniu zabiegu nie są wskazane przymrozki.

Wykonanie oprysku powinno nastąpić najpóźniej ok. 6 dni przed wykonaniem uprawy przedsiewnej lub do 3 dni po siewie buraków – radzą doradcy z Liz (Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego).

O czym należy pamiętać by taki oprysk był skuteczny?

• ilość użytej wody powinno być w przedziale 100-150 l/ha - im większe stężenie glifosatu tym lepsze działanie i możliwe jest zmniejszenie dawki herbicydu,

• z herbicydem Roundup 360 SL lub jego odpowiednikami o tej samej ilości s.cz. warto stosować łącznie z wielofunkcyjnym adiuwantem neutralizującym szkodliwe działanie twardej wody np. AS 500 SL 1-1,5 l/ha. Jeżeli nie zastosujemy w/w adiuwanta to konieczny jest przynajmniej siarczan amonu w dawce 5kg/ha. Nie należy stosować adiuwantów olejowych, ponieważ mogą zmniejszyć skuteczność zwalczania chwastów,

• dawka herbicydu powinna być zawsze dostosowana do gatunków i fazy rozwojowej chwastów występujących na polu (wg etykiety danego preparatu).

Niestety, prawidłowe wykonanie pierwszego zabiegu herbicydowego nie gwarantuje plantatorom utrzymania plantacji buraczanej wolnej od zachwaszczenia. W późniejszym okresie wymagane są poprawki, w zależności od wybranych substancji czynnych zazwyczaj wykonuje się je w terminie gdy chwasty są w stadium liścieni do 2 liści właściwych).