Zbiór ziemniaków uprawianych w polu przeprowadza się stopniowo w miarę możliwości sprzedaży. Jeśli dysponuje się większymi zasobami siły roboczej zbioru dokonuje się kopaczką elewatorową lub kombajnem. Przygotowując ziemniaki do sprzedaży należy uwzględnić coraz większe wymagania konsumentów, którzy oczekują bulw odpowiedniej wielkości, niezazieleniałych, niezwiędniętych, dobrze oczyszczonych, a nawet umytych oraz atrakcyjnie zapakowanych.

Ziemniaki wczesne:
Minimalna średnica poprzeczna bulw okrągłych, okrągło-owalnych i podłużnych – 28 mm,

Maksymalny udział wagowy bulw:
  • zazieleniałych (bulwy o zielonej barwie występującej na powierzchni większej niż 1/8 bulwy, którą można usunąć przy zwykłym obieraniu) - do 1 proc.,
  • porażonych zgnilizną (sucha zgnilizną, gangreną, mokrą zgnilizną, zarazą ziemniaka) - do 1 proc.
  • zanieczyszczonych mineralnie (grudkami gleby, kamieniami) i organicznie (części łętów, słomy, chwastów, obłamanych kiełków) – do 2 proc.
  • o średnicy poprzecznej 15-28 mm – do 3 proc.
  • uszkodzonych (mechanicznie lub przez szkodniki na głębokość większą niż 3,5 mm lub bulwy z płytszymi uszkodzeniami występującymi na powierzchni większej niż 1/5 bulwy) – do 2 proc.
  • innych odmian (bulwy określonej odmiany, których jednolitość oznacza się organoleptycznie na podstawie kształtu, głębokości oczek, barwy skórki i barwy miąższu na przekroju) – do 2 proc.
Maksymalny udział wagowy bulw zazieleniałych, porażonych zgnilizną, zanieczyszczonych mineralnie i organicznie oraz o średnicy poprzecznej 15-28 mm nie może przekroczyć 5 proc.

Źródło: "Farmer" 03/2005