Mazowsze to region charakteryzujący się glebami lekkimi, przepuszczalnymi. Tak też jest w okolicach Serocka nad Narwią. Nie mniej ostatnie deszcze sprawiły, że na plantacjach ziemniaka obserwowane są symptomy nadmiaru wody w glebie. Wyparła ona powietrze, którego zaczyna brakować bulwom. Jednocześnie same pobrały taką jej ilość, że część oddają do gleby.

 Na zdjęciu prezentujemy bulwę z charakterystycznymi białymi tworami. Nie są to objawy jakiejkolwiek choroby, lecz wypotniki, poprzez które usuwany jest z bulw nadmiar wody.