Na temat suszy w ziemniaku pisaliśmy TUTAJ. Jak ocenia specjalista, rośliny po ostatnich opadach nabrały turgoru i nadal kumulują plon. - Na glebach lekkich na wielu plantacjach w kraju nie ma jednak pełnego zwarcia redlin, co świadczy o braku wody do normalnego wzrostu roślin i plonowania – uważa.

Zdaniem dr Wojciecha Nowackiego, pomimo zróżnicowanych regionalnie, ale generalnie odbiegających od optymalnych warunków plonotwórczych, wykorzystanie potencjału plonowania tego gatunku będzie obniżone z następujących powodów.

Po pierwsze z powodu długotrwałej suszy jaka w obecnym sezonie panowała na przeważającym obszarze kraju spowodowała już nieodwracalne konsekwencje w kumulacji plonu ziemniaka i pogorszeniu jego jakości bulw.

- Pierwsza susza występująca w całym kwietniu aż do połowy maja ograniczyła dostępność wody dla wschodzących i rozwijających się roślin szczególnie na glebach lekkich, co spowodowało konsekwencje w późniejszym okresie wegetacji. Po nieco większych majowych opadach nastąpiły w czerwcu niespotykane dotąd upały co spowodowało zakłócenie normalnego procesu asymilacji roślin a także szybsze przesuszenie gleb. Gleby zwięzłe uległy zbryleniu co utrudniło prawidłowy wzrost bulw ziemniaka. Brak opadów na dużym obszarze Polski w czerwcu spowodował brak wody dostępnej dla roślin ziemniaka na wszystkich typach gleb. W tym czasie rośliny ziemniaka potrzebują największych ilości wody (następuje kwitnienie roślin i jednoczesne wiązanie bulw oraz początkowy ich wzrost masy) – ocenia.

Po drugie największy deficyt opadów wystąpił jak dotychczas w następujących województwach: wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie, południowa cześć kujawsko-pomorskiego, przeważająca część mazowieckiego, lubelskie (północna część) i podlaskie (wschodnia część).

- W tych rejonach skutki suszy w postaci obniżki plonów ziemniaków będą największe. Tak się ułożyło, że susza ta w połączeniu z upałami dotyczyła większości województw z dużym towarowym areałem uprawy ziemniaka. Najkorzystniejsza pod względem klimatycznym dla plonowania ziemniaka była jak dotychczas sytuacja w woj.: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, północnych części kujawsko-pomorskiego i w woj. śląskim. W tych regionach plantacje wyglądają ładnie i rokują nadzieję na normalne plony – podał.

Po trzecie, w kraju posiadamy bardzo niski udział plantacji ziemniaka (ok. 5 proc.), gdzie można i stosuje się w praktyce nawadnianie tego gatunku. - Ziemniak dla prawidłowego rozwoju i plonowania potrzebuje w okresie 2-3 miesięcy 350-450 litrów wody, a przecież jest uprawiany na glebach średnich lekkich o obniżonej retencji wody, a więc wymaga częstego deszczowania – mówi dr Nowacki.

Wreszcie po czwarte, obok czynników klimatycznych obniżających plonowanie ziemniaka w obecnym sezonie wystąpiły także: niski wskaźnik stosowania kwalifikowanych sadzeniaków w kraju (brak wystarczającej oferty rynkowej oraz bardzo wysokie ceny sadzeniaków wskutek ubiegłorocznego ich nieurodzaju) oraz tradycyjna niskonakładowa technologia uprawy ziemniaka stosowana szczególnie w woj.: podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim, a więc tam gdzie warunki klimatyczne były najkorzystniejsze.

- Lokalnym czynnikami niszczącymi plony ziemniaka były występujące o charakterze burzowym gradobicia, lokalne podtopienia oraz w niektórych gospodarstwach problem masowego niszczenia roślin ziemniaka przez stonkę ziemniaczaną (występujące gołożery). Duża część preparatów zwalczających stonkę ziemniaczaną była nieskuteczna lub mało skuteczna z powodu panujących upałów oraz masowego skumulowanego wylęgu larw tego szkodnika pod wpływem wysokich temperatur – dodaje.