Główny temat tegorocznego spotkania brzmiał: "Integrowana ochrona plantacji, a jakość ziemniaków w obrocie rynkowym". - Czasy się zmieniają, zmienia się też rola ziemniaka, sposób jego użytkowania i przeznaczenie. Aktualnie w Krajowym Rejestrze mamy 130 odmian tej rośliny - mówił podczas otwarcia prof. Edward Arseniuk, dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

Do zagadnienia integrowanej ochrony odnoszono się w referatach wygłoszonych podczas seminarium szkoleniowego odbywającego się w ramach przeprowadzanej imprezy. Uspokajano niepokoje plantatorów, informując, że przyszły rok nie przyniesie istotnych zmian i komplikacji w ochronie ziemniaka przed szkodnikami, których się obawiano głównie z powodu zmian legislacyjnych wynikających z troski o owady zapylające. Wątpliwości w tym zakresie rozwiązuje uchwalone i wprowadzone do prawodawstwa rozporządzenie wykonawcze KE nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r., w którym stwierdzono: "w wypadku ziemniaka, jako rośliny nieatrakcyjnej dla pszczół, środki w skład których wchodzą imidachlopryd, tiametoksam i chlotianidyna, mogą być bez przeszkód stosowane w ochronie plantacji".

Natomiast zakazano stosowania tych substancji - zarówno jako zapraw, jak i w formie nalistnej - w uprawach zbóż kłosowych, kukurydzy, rzepaku oraz innych roślin uprawnych, o ile są one atrakcyjne pokarmowo (nektar, pyłek kwiatowy) dla pszczół.

Cytowane rozporządzenie wykonawcze nie wyklucza więc możliwości stosowania preparatu Apacz 50 WG przeciwko stonce ziemniaczanej. W dalszym ciągu będzie też można korzystać z zaprawy Prestige Forte 370 FS, insektycydu Nuprid 200 SC opartego o imidachlopryd oraz preparatu Actara 25 WG, którego substancją czynną jest tiametoksam.

Konieczność podporządkowania się zasadom integrowanej ochrony roślin narzuci jednak pewne zmiany. W wypadku zwalczania szkodników w uprawach ziemniaka zmieni się kolejność użycia preparatów. Mając na uwadze maksymalną ochronę środowiska, przeciwko stonce w pierwszej kolejności będzie zalecane użycie środków biologicznych, opartych na toksynach bakterii Bacillus thuringiensis (Bt) - preparat Novodor SC, Saccharopolyspora spinosa - Spin Top 240 SC, lub preparatów o specyficznym działaniu, jak np. Nomolt 150 SC i Spintor 240 SC, charakteryzujących się selektywnym działaniem na larwalne stadia stonki, a bezpiecznych dla organizmów pożytecznych.

Tajfun dotarł na poświęckie pola - tak zatytułowała lokalna prasa swoją relację z Krajowego Dnia Ziemniaka.

Nawiązano w ten sposób do zaprezentowanej, przebogatej, kolekcji liczącej 105 odmian, wśród których można było oglądać odmianę Tajfun. Na Mazowszu zdominowanym od lat przez Irysa i Irgę było to więc zdarzenie równie egzotyczne, jak i interesujące. W plejadzie odmian znalazły się najnowsze kreacje hodowlane. Hodowla Ziemniak Zamarte pokazała ich cztery.

Oberon - odmiana jadalna średnio wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego. Bulwy duże, owalne o regularnym kształcie, płytkich oczkach i czerwonej skórce.

Barwa miąższu jasnożółta. Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej.

Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirusa Y, średnio odporna na wirus liściozwoju, podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

Przydatna do uprawy na terenie całego kraju.

Jurek - odmiana jadalna średnio wczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego.

Bulwy bardzo duże, okrągło owalne o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu żółta. Odmiana daje bardzo duży plon ogólny, o dużym udziale frakcji handlowej.

Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirusa Y, średnio odporna na wirus liściozwoju, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Przydatna do uprawy na terenie całego kraju.

Bogatka - odmiana jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do ogólnoużytkowego.

Bulwy dość duże o bardzo regularnym kształcie, żółtej, bardzo gładkiej skórce i jasnożółtym miąższu.

Nadaje się do mycia i pakowania.

Bogatka posiada średnie wymagania glebowe, pozytywnie reaguje na glebę w dobrej kulturze rolnej. Jej wymagania nawozowe są średnie. Pełna odporność na mątwika ziemniaczanego Ro 1, wysoka odporność na wirusa Y, przeciętna odporność na wirusa L, odmiana podatna na zarazę ziemniaka.

Malaga - odmiana jadalna średnio wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego. Bulwy duże, o żółtej gładkiej skórce i jasnożółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, wykazująca odporność na wirusy: Y i L, a jednocześnie podatna na zarazę ziemniaka.

Wymagania glebowe, nawozowe i wodne na średnim poziomie. W opinii hodowcy wielkość bulw i gładka skórka tej odmiany skłaniają do mycia i konfekcjonowania.

Bardzo dobra informacja dla mieszkańców wschodniej części Polski. Irys przestał być jedyną odmianą ziemniaka o białym miąższu. Dołączyła do niego Catania, zaliczana do grupy odmian bardzo wczesnych w typie konsumpcyjnym B (ogólnoużytkowa), o miąższu jasno-żółtym do białego. Wykazuje odporność na raka ziemniaka D-1 oraz mątwika ziemniaka Ro 1+Ro4. Odmiana nadaje się do uprawy pod folią i włókniną. Plon po 45 dniach od wschodów to ok. 18 t/ha. Plon ogólny przy końcu wegetacji sięga 30 t/ha, a handlowy 28 t/ha. Bulwy są wyrównane, gładkie, z płytko umieszczonymi oczkami. Miąższ zawiera ok. 14 proc. skrobi. Odmiana średnio odporna na parcha. Catania "ucieka" przed zarazą ziemniaka (jest zbierana przed jej wystąpieniem), niemniej stwierdzona doświadczalnie jej odporność na tę chorobę oceniana jest na 4, w 9-stopniowej skali. Właścicielem odmiany jest Europlant Pflanzenzucht z Niemiec. Sadzeniaki będą do nabycia poprzez przedstawiciela hodowcy w Polsce - Europlant Handel Ziemniakami.

Generalnie imprezę należy uznać za bardzo udaną. Rozplanowanie przestrzeni wystawienniczej można ocenić jako wzorowe. Wyraźnie wydzielona przestrzeń merytoryczna dotycząca ziemniaka z podziałem na części: stoiska firm hodowlano-nasiennych, oddzielnie producenci i dystrybutorzy nawozów i wreszcie dealerzy sprzętu mechanicznego. Wystawa była zwarta.

Sala seminaryjna (duży namiot) ulokowana była w samym centrum stoisk.

Aby zwiedzić poletka odmianowe, nie trzeba było wędrować 2-3 km od stoisk - w poprzednich edycjach tej imprezy tak się właśnie zdarzało. Same rośliny były w doskonałej kondycji − nakarmione i ochronione przed chorobami i szkodnikami.

Wreszcie zmora wielu rolniczych imprez plenerowych - stoiska z kwiatami, miodem, pieczywem, wędlinami i całą resztą rozkoszy dla ciała oraz ducha.

W Poświętnem zdecydowanie odsunięto je od głównych wystawców i nie dopuszczono, aby ilościowo zdominowały wystawę, co zawsze w takim wypadku zamienia imprezę merytoryczną w jarmark.

Pomyślano także o dzieciach, które przyjadą z rodzicami. Dla nich zorganizowano plac zabaw.

Na koniec pytanie do organizatorów Krajowego Dnia Ziemniaka. Z zapowiedzi, jakie usłyszeliśmy, wynika, że w przyszłym roku impreza ma się odbyć w Warszawie. W mojej opinii nie jest to fortunny pomysł. Na spotkanie przyjdą konsumenci ziemniaka, mieszkańcy stolicy. Rozumiem intencje przemysłu spożywczego - nakręcać sprzedaż frytek i czipsów w dużych aglomeracjach miejskich. Może jednak należałoby wypromować własną imprezę, a nie podkradać ziemniaczane święto rolnikom. Jeśli organizatorzy nie przeciwstawią się zakusom przemysłu spożywczego, spotkanie w Poświętnem było ostatnim Krajowym Dniem Ziemniaka, na którym rolnik był najważniejszym gościem.