Jak informuje Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, uczestnicy przeanalizowali sytuację światowej gospodarki cukrowej oraz główne problemy gospodarcze i polityczne stojące obecnie przed uprawą buraków w Europie. Szczególnie zwrócono uwagę na fakt zniesienia systemu kwot w Unii Europejskiej. W tym wydarzeniu, które zgromadziło około 280 delegatów i gości, uczestniczyli wysokiej rangi prelegenci, m.in. niemiecki Federalny Minister Żywności i Rolnictwa - Christian Schmidt, członkowie Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli Komisji Europejskiej.

- Plony buraków cukrowych stale wzrastają. Na Kongresie prezentowano model zrównoważonej gospodarki, z którego wynika, że uprawa buraków w UE przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Jednak europejscy plantatorzy buraków mają uzasadnione powody do niepokoju. Od stycznia 2013 do stycznia 2015 roku średnia cena cukru w UE spadła o 44 proc., a ceny na rynkach światowych w ostatnim czasie osiągnęły poziom najniższy od sześciu lat. Instytucje UE nie wykazują chęci do prowadzenia polityki nakierowanej na rozwój produkcji bioetanolu. Reforma WPR wprowadza bardziej złożone ramy dla rolników. Podczas, gdy konkurenci z krajów trzecich aktywnie regulują i wspierają swoje polityki dotyczące cukru i etanolu, to UE od 1 października 2017 znosi system kwot na cukier i izoglukozę - podkreślił prezes CIBE (Międzynarodowej Konfederacji Europejskich Plantatorów Buraka Cukrowego) Bernhard Conzen.

Jak podaje Związek debata podczas Kongresu skupiła się wokół perspektywy po roku 2017, zarządzaniu przejrzystymi zasadami oraz braku stabilności rynku cukru w UE w przyszłości.
- Europejscy plantatorzy uważają, że ceny buraków powinny obejmować nie tylko koszty produkcji buraków, ale także zapewnić długoterminową opłacalność oraz sprawiedliwy podział wartości dodanej pomiędzy plantatorów i producentów cukru – informują.

Prezes CIBE Bernhard Conzen podkreślił ponadto, że "ramy dla kontraktacji oraz dialog pomiędzy plantatorami i producentami cukru są niezbędne dla zapewnienia stabilnych dostaw na rynek UE. Ponadto będziemy również potrzebować odpowiednich narzędzi regulacyjnych w celu zapewnienia na rynku przejrzystości i odpowiednich informacji dla plantatorów buraków cukrowych".
Narzędziami tymi, monitorowanymi przez Komisję Europejską, powinny być szczegółowy system raportowania cen na podstawie cen pobieranych od przedsiębiorstw cukrowniczych oraz bilansu cukru, izoglukozy i etanolu przygotowywany na podstawie danych statystycznych zebranych w przedsiębiorstwach. - Cel unijnego ustawodawcy, którym jest wzmocnienie roli rolników w łańcuchu dostaw powinien zostać zrealizowany. Zachęcamy instytucje europejskie do wspierania producentów buraków, aby mogli stawić czoło wyzwaniom – dodał.

- Europejscy plantatorzy buraków ostrzegli instytucje UE, że europejski sektor buraków cukrowych wszedł w okres turbulencji i żądają zachowania szczególnej czujności w celu podjęcia w porę niezbędnych środków łagodzących skutki niezrównoważonego rynku i dalszej restrukturyzacji w przyszłości – informuje KZPBC.