Lista zarejestrowanych odmian tych roślin okopowych jest bardzo obszerna. Rolnik może wybierać aż w blisko 130 odmianach, a więc decyzja nie jest taka prosta.

Poza tym w naszym kraju zmniejsza się zainteresowanie tą uprawą - widać to po spadku powierzchni. Na przykład - jak można wywnioskować z "Wynikowych szacunków produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych 2012 r." Głównego Urzędu Statystycznego - powierzchnia uprawy ziemniaków w ubiegłym roku wyniosła blisko 0,4 mln ha i była mniejsza od tej z 2011 r. o 33,4 tys. ha (o 8,2 proc.) oraz mniejsza o 151,9 tys. ha (o 28,9 proc.) od średniej z lat 2006-2010. Zwiększyły się za to plony ziemniaków, średnio wyniosły one 24,2 t/ha i w porównaniu do wcześniejszego roku zwiększyły się o 5,2 proc. Były one też wyższe o 28,7 proc. od średniej z wielolecia. Przedstawiamy, jak prezentują się te odmiany w opinii firm.

Pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2013-2016 odbyło się w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej.

Po nim dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru sześciu odmian ziemniaka.

Firma KWS Polska ma w rejestrze dwie odmiany. Pierwsza to odmiana Eurostar - jadalna średnio późna, typ konsumpcyjny, ogólnoużytkowy do lekko mączystego. Przydatna do produkcji frytek. Jak informuje hodowca, osiąga ona wysoki plon, posiada dobrą odporność na nicienie. Ma owalny do podłużno-owalnych kształt bulw, jasnożółty kolor miąższu i żółtą skórkę.

- Eurostar jest uprawiany i sprzedawany przede wszystkim w krajach Europy Północno-Zachodniej - podaje KWS. Jak dodaje firma, odmiana dobrze się przechowuje i nadaje się na większość rodzajów gleb, z wyjątkiem tych, na których występuje parch. Późno wykształca bulwy i wymaga z tego powodu uregulowanych warunków wzrostu przy niskim poziomie azotu. Druga odmiana tej firmy, zarejestrowana w tym roku, to Mondeo. Odmiana jadalna, o ładnym wyglądzie, nadająca się zarówno dla zakładów pakujących ziemniaki, jak i do sprzedaży bezpośredniej. Mają podłużno-owalne bulwy, miąższ koloru jasnożółtego, ziemniaki są gładkie i mają jasnożółtą skórkę. - Ziemniaki cechują się dobrą przechowalnością.

Nadają się na wszystkie rodzaje gleb, są mało podatne na parcha i alternariozę.

Za to w niewielkim stopniu wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru - podsumował hodowca.

Hodowla Ziemniaka Zamarte zarejestrowała również dwie odmiany. Pierwsza to Bogatka - odmiana jadalna, średnio wczesna. W typie sałatkowym do ogólnoużytkowego ABB, o dobrym smaku.

Bulwy dość duże o żółtej, bardzo gładkiej skórce i jasnożółtym miąższu.

- Plon dość wysoki - 521 dt/ ha. Posiada bardzo dużą odporność na wirusa Y, dość wysoką odporność na parcha zwykłego ziemniaka.

Wymagania glebowe i wodne - średnie, pozytywnie reaguje na glebę o dobrej kulturze rolnej. Wymagania nawozowe średnie. Bardzo gładka żółta skórka preferuje odmianę do konfekcjonowania i mycia - informuje HZ Zamarte. Druga odmiana z tej hodowli to Malaga. Odmiana średnio wczesna w typie ogólnoużytkowym B o dobrym smaku. Bulwy grubo kłębowe o żółtej gładkiej skórce i jasnożółtym miąższu.

Plon w wysokości 567 dt/ha.

Posiada bardzo wysoką odporność na wirusa Y i L oraz dość wysoką na parcha zwykłego ziemniaka. Wymagania glebowe i wodne średnie, pozytywnie reaguje na glebę w dobrej kulturze rolnej. Wymagania nawozowe średnie - podaje firma.

Jedną nową odmianę ma Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie. Mowa o Laskarze, odmianie jadalnej, średnio wczesnej typu B-BC, o jasno żółtym miąższu, grubych okrągło-owalnych bulwach, jasnej skórce i z zawartością skrobi około 15,5 proc. - Odmiana osiąga wysokie i stabilne plonowanie na poziomie około 105 proc. odmian wzorcowych (doświadczenia COBORU 2011-2012). W plonie ogólnym wysoki udział bulw o średnicy powyżej 35 mm, wynoszący ponad 95 proc. (COBORU 2011-2012). Odmiana charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby grzybowe, bakteryjne i wirusowe oraz małą podatnością na spękania i deformacje - podaje PMHZ w Strzekęcinie.

W zestawieniu nowo zarejestrowanych odmian znajduje się też Lavinia. Jest to odmiana średnio wczesna o typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Przydatna jest do produkcji chipsów, a firmą, która zgłosiła ją do COBORU, jest Europlant Handel Ziemniakami. Lavinia ma miąższ żółty, a skórkę gładką i żółtą, regularność kształtu 7,2, głębokość oczek 7,0. Zawartość skrobi 15 proc., cukrów redukujących 0,12, a po przechowaniu 0,4.- Odmiana Lavinia dobrze plonuje na glebach przepuszczalnych w kulturze, dobrze znosi krótkotrwałe braki wody. Odporna na wirusy Y(PVY) 8 i liściozwój (PLRV) w stopniu 5-6 - informuje Europlant.