Zarobić na ziemniakach nie jest łatwo. Kolejny już raz cena nie satysfakcjonuje plantatorów. Średnio za kilogram ziemniaków w tzw. dużym hurcie w trzeciej dekadzie sierpnia można było otrzymać 20-35 gr. Z kolei na giełdach hurtowych cena jest wyższa i zależy od lokalizacji. Obecnie w Broniszach ceny wahają się od 0,3-0,5 zł/kg, w Sandomierzu - 33-40 gr/kg, w Lublinie 0,4-0,6 zł/kg.

Niestety cały czas trzeba liczyć się ze spadkiem cen, bo wzrasta podaż ziemniaków z głównych zbiorów.

- Na targowiskach ceny ziemniaków są blisko dwukrotnie wyższe niż na rynkach hurtowych, ale w ostatnich latach handel w tego typu miejscach ma coraz więcej cech sprzedaży detalicznej. W sierpniu ceny te, według danych MRiRW, wynosiły w poszczególnych województwach średnio od 0,55 zł/kg (świętokrzyskie) do 1,39 zł/kg (podlaskie) - informuje w raporcie rolnym Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Szacuje się, że tegoroczne zbiory ziemniaków będą o ok. 10 proc. wyższe niż przed rokiem (7,3 mln ton) i mogą wynieść ok. 8 mln ton.

- Na rynku będą duże nadwyżki, które będą deprecjonować ceny, zwłaszcza w sytuacji ograniczonych możliwości sprzedaży na eksport oraz presji wyjątkowo tanich ziemniaków z Europy Zachodniej. Sytuacja ta będzie korzystna dla przemysłu ziemniaczanego, gdyż nie będzie problemów z pozyskaniem wystarczającej ilości surowca do przetwórstwa. W konsekwencji w sezonie 2014/15 można oczekiwać wzrostu produkcji skrobi ziemniaczanej, frytek, chipsów oraz innych przetworów spożywczych z ziemniaków - dodaje Dzwonkowski.

Jak sytuacja wygląda w krajach Unii Europejskiej? Z szacunków World Potato Markets wynika, że zbiory ziemniaków jadalnych w krajach UE-5 (Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Wlk. Brytania) w bieżącym roku wyniosą 1,5-1,8 mln t, to o ponad 6 proc. więcej niż w poprzednim sezonie. Wysokie zbiory równają się niestety z niskimi cenami, zwłaszcza ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa.