Burak cukrowy jest w fazie wschodów a na polach głównie w południowo wschodnich rejonach grasuje już szarek komośnik.

Szkodnik uszkadza młode siewki, w skrajnych przypadkach doprowadza do likwidacji lub przesiewów plantacji, co w obecnej sytuacji czyli przesuszonej gleby jest działaniem bardzo ryzykownym.

Czym zwalczać szarka komośnika?

Warto wiedzieć, że do grupy insektycydów, które można stosować w tej uprawie dołączył kolejny Mavrik Vita 240 EW. Jest w formie emulsji. Działa żołądkowo i kontaktowo, na roślinie działa powierzchniowo. Oparty jest na tau-fluwalinacie (związek z grupy pyretroidów).

W przypadku zwalczania szarka komośnika należy zastosować dawkę 0,2l/ha. Środek można stosować zapobiegawczo na plantacjach o wysokim stopniu zagrożenia powyższym szkodnikiem lub interwencyjnie natychmiast po stwierdzeniu obecności szkodnika na plantacji. Preparat można stosować od fazy widocznych 2 liści buraka do fazy gdy powierzchnia buraka pokrywa 50 proc. powierzchni gleby (BBCH 12-35). Maksymalnie w czasie sezonu można wykonać 2 aplikacje, przy czym odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosi co najmniej 14 dni.

Ważne! Najwyższą skuteczność działania uzyskuje się wykonując zabieg w chwili żerowania szkodnika na plantacji buraka cukrowego. Warto wiedzieć, że szkodnik żeruje głównie w nocy, w dzień chowa się w zakamrkach gleby i jest trudno dostępny dla insektycydów.