Materiał sadzeniakowy musi być zdrowy. Dla utrzymania zdrowotności bulw na ogół jeszcze w pełni wegetacji roślin przeprowadza się zabieg desykacji naci. Jej wczesne niszczenie przerywa wegetację roślin i zapobiega szerzeniu się ewentualnym infekcjom wirusowym.

Na plantacjach nasiennych termin desykacji naci przypada 14-20 dni po szczytowym locie mszyc. Zabieg przeprowadza się najczęściej dla odmian:

  • wczesnych ok. 60 dni od wschodów, tj. od 3 dekady lipca do 1 dekady sierpnia;
  • średnio wczesnych ok. 70 dni od pełni wchodów, tj. 1-2 dekada sierpnia;
  • późnych ok. 80 od pełni wchodów, tj. do końca sierpnia.

Dla określenia właściwego momentu zabiegu desykacji naci obserwacje z własnego monitoringu pod katem nalotu mszyc można skonfrontować z informacjami PIORiN lub IHAR-BIP Bonin (Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka).

Przed zabiegiem skontrolować trzeba dojrzałość bulw. Jeśli skórka ściera (łuszczy się) pod potarciem palca oznacza to, że na zabieg jest za wcześnie i trzeba poczekać kilka dni. Zabiegu nie można przyspieszać, ponieważ takie bulwy będą się źle przechowywać.