Do redakcji spłynęło wiele nieoficjalnych informacji od producentów buraka cukrowego, że w tej kampanii cukrowniczej opóźnia się znaczenie odbiór surowca. Co w sytuacji zaostrzenia się warunków pogodowych, może przyczynić się do strat spowodowanych przez przechowywanie.

Dowiadujemy się, że kłopot dotyczy zwłaszcza plantatorów współpracujących z Pfeifer & Langen i tyczy się kłopotów z logistyką odbioru. Podnoszona jest sprawa niskich stawek za transport, ale też i problemów personalnych w samych firmach transportowych i drożejących kosztów. Przesunięcia mogą wynikać też z większych plonów niż zakładano.

Problemy z odbiorem buraka

- Problem z logistyką występuje - potwierdził nam oficjalnie Antoni Grzebisz, członek zarządu OZPBC w Lesznie i reprezentant plantatorów w Radzie Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska. - Jest to rzecz w tym roku uciążliwa dla plantatorów, bo wydłuża kampanię. Z tego co wiemy od producentów cukru czy osób zajmujących się logistyką, wynika to głównie z niedostatku kierowców. Trudno mi powiedzieć na ile wynika on ze stawek, a na ile z obiektywnych czynników, braku ludzi. Cukrownie, czy plantatorzy są w pewnym sensie ofiarami tego niedostatku – tłumaczy rolnik. Jak dodaje, kampanie będą długie we wszystkich koncernach i to nie jest tylko problem jednej firmy.

– Biorąc pod uwagę przewidywane daty zakończenia kampanii to one wszędzie są odległe. Przeroby w fabrykach są na poziomach takich, które te fabryki realizują. Natomiast to co jest istotne to bardzo niskie stany zapasów surowca – dodał Grzebisz.

W związku z powyższym, jak dowiedzieliśmy się, 19 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer & Langen Polska z przedstawicielami producenta cukru na którym uzgodniono poprawę warunków zapłaty za buraki cukrowe dostarczone w kampanii 2022/2023. Ustalono tam stawki premii za późne dostawy. - Producent cukru zwiększy o 100 proc. wartość premii z tytułu dostaw buraków cukrowych od dnia 10 grudnia - czytamy w dokumencie z posiedzenia.

Odpowiedź koncernu

Zapytaliśmy wprost producenta cukru, firmę Pfeifer & Langen o kłopoty z odbiorem surowca. Czy to prawda, że kampania zostanie przedłużona do 25 stycznia? Jak będzie przebiegał odbiór surowca?

- Tak kampania 2021/2022 zakończy się w Cukrowniach w Wielkopolsce ok. 25 stycznia. Główną przyczyną jest znacznie wyższy poziom plonów buraków niż zakładany w miesiącu sierpniu. Warunki wegetacji w roku 2021 kształtowały się w taki sposób, że po niekorzystnej dla rozwoju buraków wiośnie szacunki plonów latem nie pozwalały zakładać wysokiego poziomu plonów. Obfite odpady deszczu w trzeciej dekadzie sierpnia a następnie sprzyjające warunki do wzrostu plonu we wrześniu i październiku spowodowały, że w miesiącach jesiennych plony znacznie przyrosły. Taki przebieg wegetacji spowodował, że zakończenie kampanii nastąpi o około 7 do 8 dni później niż zakładano w sierpniu. Większe plony buraków i cukru to zdecydowana korzyść dla plantatorów związana jest jednak z wydłużeniem się kampanii – poinformował farmer.pl koncern Pfeifer&Langen.

Jak dodano, aby zrekompensować plantatorom niedogodności związane z późniejszym odbiorem buraków zarząd Pfeifer & Langen Polska w porozumieniu ze Związkami Plantatorów podjął decyzję o podniesieniu o 100 proc. przewidzianej w umowie kontraktacyjnej premii za dostawę buraków po 10 grudnia (o czym pisaliśmy powyżej).

- Dodatkowo podniesiona została cena buraków kontraktowanych skupionych w kampanii 2021 do poziomu 28,00 euro za 1 tonę buraków o jakości standardowej określonej w umowie oraz zostały także poprawione warunki skupu buraków na kampanię 2022. Pfeifer & Langen Polska zagwarantował wykup buraków kontraktowanych o jakości standardowej w kwocie 30,00 euro za tonę, w przypadku dostarczenia przez plantatora całej zakontraktowanej ilości buraków, spełniającej wymagania określone w umowie – dodał koncern.