Buraki by móc wykorzystać swój potencjał plonotwórczy potrzebują minimum 180 dni aktywnej wegetacji. W naszej strefie klimatycznej im wcześniej wysiejemy buraki tym istnieje większa szansa, że zapewnimy im odpowiednio długi okres wegetacyjny. Muszą być jednak spełnione odpowiednie warunki głównie termiczne dla kiełkujących roślin. Gdy gleba osiągnie temperaturę 6-8 °C można przystąpić do siewu buraków.

Każdy rok jest inny, a ten agrotechnicznie rozpoczął się bardzo wcześnie. W tym roku pogoda sprzyja wczesnym siewom, choć martwią jeszcze niskie temperatury powietrza zwłaszcza w okresie nocnym. Brakuje lokalnie (pomimo ostatnich przelotnych deszczy) wilgoci i warto ten element brać pod uwagę przygotowując glebę do siewu. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wszelkie zabiegi uprawowe, które powodują przesuszanie gleby.

Wielu rolników waha się jeszcze z rozpoczęciem siewów buraków. Ich obawy są uzasadnione zważywszy na panującą dotychczas i prognozowaną na najbliższy tydzień pogodę. Warto pamiętać o tym, że zbyt wczesny siew jest niebezpieczny ze względu na ryzyko wystąpienia przymrozków (burak jest wrażliwy na temperaturę poniżej -3°C).

Dodatkowo siew w nieogrzaną i wilgotną glebę przyczynia się do wydłużenia okresu wschodów, obniżenia obsady roślin, a także wzrostu pogorszenia zdrowotności siewek, które narażone są bardziej na choroby zgorzelowe. Niekorzystne warunki-niska temperatura gleby lub susza może obniżyć polową zdolność wschodów w stosunku do już skiełkowanych nasion w glebie o nawet ponad 30 proc. Wczesny siew może również sprzyjać wytwarzaniu pośpiechów.