Na początku właściwego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Agnieszkę Kitę na przewodniczącego oraz pana Pawła Kaczmarka na jej zastępcę.

Generalnie w skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2022-2025 wchodzą:
- mgr inż. Wanda Gwara - dyrektor Pionu Kontraktacji i Skupu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży,
- mgr inż. Paweł Kaczmarek - członek Zarządu Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. w Poznaniu,
- prof. dr hab. Agnieszka Kita - kierownik Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
- mgr inż. Waldemar Koński - prezes Zarządu Firmy Białuty Sp. z o.o. w Białutach,
- dr inż. Michał Noworól - pracownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
- dr inż. Krzysztof Jan Nowak - prezes Zarządu Centrali Nasiennej Sp. z o.o. w Sieradzu,
- dr inż. Jerzy Osowski - pracownik naukowy Pracowni Ochrony Ziemniaka Oddziału w Boninie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
- prof. dr hab. Barbara Sawicka - pracownik naukowy Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
- prof. dr hab. Jadwiga Śliwka - kierownik Pracowni Patogenów Ziemniaka w Zakładzie Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka Oddziału w Młochowie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
- dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB - kierownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Kup środki produkcji rolnej na Giełdzie Rolnej.

Nowe odmiany ziemniaka 2022 r.

W trakcie posiedzenia Komisja, jak informuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru trzech nowych odmian ziemniaka:

- Karat - odmiana skrobiowa średnio wczesna o dużej zawartości skrobi; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie,

- Lenka - odmiana jadalna bardzo wczesna. Typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego, o dobrym smaku, zalecana do uprawy na bardzo wczesny zbiór; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR,

- Meluzyna - odmiana jadalna średnio wczesna. Typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do sałatkowego, o przeciętnym smaku; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR.

Źródło: COBORU