Tłem tego jest wyraźna poprawa cen cukru na rynku światowym. Notowania terminowe cukru nr 11 na Giełdzie Nowojorskiej wzrosły z 16 do czasami ponad 20 centów amerykańskich za funt w ciągu roku. W końcu grudnia notowania nadal wynosiły około 19 centów amerykańskich, co w Unii Europejskiej przekłada się na cenę białego cukru na poziomie około 530 euro za tonę gratis. Ogólnie jednak nie oczekuje się dodatkowej presji na ceny cukru ze strony rynku światowego, tak, że na poziom cen w Unii Europejskiej istotny wpływ będzie miał sam rynek krajowy.

Niskie zapasy cukru na całym świecie

Najnowsze dane Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) z listopada 2021 r. pokazują spadające zapasy cukru na całym świecie. Relacja kończących się zapasów do zużycia (wskaźnik zapasów do wykorzystania) spadła do 26 proc.

W szczególności produkcja cukru w ​​Brazylii znalazła się pod kreską z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, suszy i przekierowania cukru na rynek etanolu. Brazylia w ​​ sezonie 2021/2022 prawdopodobnie będzie mogła wyeksportować tylko około 25 milionów ton cukru.

Indie chcą w przyszłości eksportować mniej cukru na rynek światowy

 Brazylia i Indie będą eksportować mniej cukru w ​​bieżącym sezonie niż w poprzednim.

Również Indie, które w ostatnich latach zaburzyły rynek światowy swoimi nadwyżkami, będą obsługiwać rynek mniejszym eksportem, między innymi, dlatego, że większe ilości przetwarzane są na etanol. W przyszłości Indie planują w coraz większym stopniu udostępniać swoje nadwyżki cukru do użytku domowego w postaci etanolu. Oznacza to, że indyjski eksport, który w ostatnich latach zakłócił światowy rynek, powinien w dużej mierze odejść w przeszłość.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Tajlandii. Oczekuje się, że tajska produkcja cukru ponownie znacznie wzrośnie w sezonie 2021/2022, a tym samym umożliwi większy eksport.

Europa ma bardzo ograniczoną podaż cukru

Zapasy cukru w ​​Unii Europejskiej spadają od lat i osiągnęły bardzo niski poziom.

Dane podane przez USDA dla Unii Europejskiej pokazują bardzo napięty bilans podaży cukru. Szacuje się, że zapasy wynoszą prawie 1 mln ton i są niezwykle niskie. Dostawy do producentów słodyczy odbywają się praktycznie „z ręki do ust”. UE jest importerem cukru i dlatego w celu zaspokojenia swoich potrzeb opiera się na dostawach z rynku światowego.

W szczególności kraje Europy Południowej korzystają z importu z krajów trzecich zwolnionych z cła. Odciąża to producentów w Europie Zachodniej, dzięki czemu w ciągu roku byli w stanie podnieść ceny swoich klientów do znacznie ponad 500 euro za tonę białego cukru.

Plantatorzy mogą spodziewać się lepszych cen buraków

W UE powierzchnia uprawy buraków przed zbiorami w 2021 r. zmniejszyła się nieznacznie. Jednak plony mogą wzrosnąć ze względu na pogodę i częściowo dopuszczalne stosowanie różnych pestycydów. Mimo niższej zawartości cukru – również ze względu na pogodę – całkowite zbiory cukru prawdopodobnie wzrosną w porównaniu z poprzednim rokiem, ale nie doprowadzi to do nadwyżek na rynku krajowym.

Oprócz dobrych plonów europejscy plantatorzy buraków mogą, zatem spodziewać się wyższych cen za zbiory buraków cukrowych w 2021 r. w porównaniu z poprzednimi latami. Nadal nie wiadomo, czy ceny buraków cukrowych zrównają się z cenami producenta wynikającymi z pochodnej ceny cukru białego. W każdym razie europejski rynek cukru jest daleki od wolnego rynku. Właściwe kontrakty terminowe, takie jak dostępne na zboże, rzepak i ziemniaki, byłby pożądane dla europejskiego cukru, aby zapewnić rentowną uprawę buraków cukrowych w UE dla wszystkich plantatorów zaangażowanych w długoterminowej perspektywie.