Wzrost importu  cukru z krajów trzecich

Według Komisji UE od października 2022 r. do 17 stycznia 2023 r. UE sprowadziła łącznie 697 tys. ton cukru z krajów trzecich. To o około 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Szczególnie w listopadzie i grudniu 2022 r. importowano duże ilości cukru w ​​ramach preferencyjnych kontyngentów importowych. Cukier trafiał do UE także z Ukrainy – najważniejszymi odbiorcami były Polska i Rumunia. Kwoty importowe cukru UE w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) wykorzystywane były szybciej niż w poprzednich sezonach, na skutek importu do połowy stycznia 422 tys. ton. Tym samym kwota została już wykorzystana w 58 proc..

 

 

Skąd pochodził importowany cukier?

Z tego 155 tys. ton cukru pochodziło z Brazylii. „Kwoty bałkańskie” zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym do 12,4 proc. przy 25 tys. ton, przy czym Serbia była jedynym dostawcą. Ponadto łącznie około 74 tys. ton cukru trafiło do UE w ramach umów o partnerstwie gospodarczym (EPA) i inicjatywy „wszystko oprócz broni” (EBA).

Jednak unijne kwoty importowe cukru obowiązujące w bieżącym roku kalendarzowym dla Ameryki Środkowej, Kolumbii, Peru i Panamy zostały wykorzystane w okresie od 1 stycznia do 22 stycznia 2023 r. tylko na poziomie 4,4 proc. przy 14 tys. ton, z czego 12 tys. ton pochodziło z Kolumbii.

Odpowiednie kwoty dla Republiki Południowej Afryki i Ukrainy wynoszące odpowiednio 150 tys. ton i 20 tys. ton nie zostały wykorzystane do dnia sprawozdawczego. Kontyngenty importowe dla Panamy, Ekwadoru i Wietnamu również pozostały niezmienione.

Jak poinformowała również Komisja UE, unijny import cukru w ​​ciągu tego roku gospodarczego, czyli do 21 stycznia 2023 r. został zrekompensowany eksportem w wysokości 202 tys. ton cukru; ton, tj. o 98 tys. ton, lub o 32,7 proc. mniejszym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Unia pozostała, zatem wyraźnym importerem netto cukru.